Новини  Оферта - Самоков

  • 2023-03-07
  • Автор : Централен съвет

  У С Л О В И Я  ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА  П Р О В Е Ж Д А Н Е   Н А  Т Ъ Р Г Относно:  Оферта за наем на помещение,  клуб-ресторант „Езерото“ намиращо се в гр. ...
  Вижте повече
  законопроект за запасното войнство

  • 2023-01-18
  • Автор : Централен съвет

   Законопроекта за запасното войнство вече е внесен в сайта на Народното събрание.На 13.01.2023г. парламентарната група на партия „Български възход“ внесе за разглеждане от Народно събрание „За...
  Вижте повече