ИНТЕРНЕТ САЙТ „СОСЗР“

    • 2018-03-31
    • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

    Интернет сайта „СОСЗР“, разработен от фирма „ЕКСТЕНЗА УЕБ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ООД, започна да функционира пълноценно на 31.03.2018 год.

    Това е сградата на Съюза, а на картата можете да видите и адреса: