Годишна отчетна конференция на Столичната организация

  • 2023-04-25
  • Автор: полк. оз Спирдон Спирдонов

  СОСЗР има структури във всички 24 района на София

  24.04.2023 г.СОСЗР има структури във всички 24 района на София

   Работата по увеличаване на числеността ни продължава, каза председателят на Столичната организация на Съюза бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов.

  Спирдон Спирдонов

  През изтеклата година преодоляхме не малко предизвикателства, включително в резултат на последиците за наши членове от КОВИД-пандемията, но успяхме да се съхраним и да реализираме доста инициативи, посочи председателят на Столичната организация на СОСЗР бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов в доклада си на годишната отчетна конференция. Към края на миналата година, уточни той, имахме 1685 души в нашия състав, които са организирани в 24 районни организации и 22 клуба по интереси. Числеността е намаляла с 331 души, но приемът е подновен и разчетите са до края на годината строят на столичните запасни да бъде чувствително по-голям.

  Като активни бяха посочени организациите в районните „Възраждане“, „Люлин“, „Витоша“, „Подуяне“, „Красно село“ и „Лозенец“, както и клубовете на граничарите, военните моряци, ВМТ и ВТУ, химиците, тила, топографите, танкистите и автомобилистите. Столичната организация разполага с база от 7 клуба. Подчертани бяха усилията на председателите на организациите за възстановяване на предоставените от МО помещения в районите „Витоша“, „Овча купел“ и „Искър“. Тук, обаче, бе посочен дългогодишният проблем от липса на финансиране за ремонт на клубовете и привеждането им в състояние за използване, което налага да се влагат лични средства.

  Отчетена бе ролята на Десетия конгрес, проведен през юни м.г., за организационното укрепване на СОСЗР.  Столичната организация работи за обединението на запасното войнство и държи на приемането от Народното събрание на закон, който да реши много от проблемите на служилите десетки години в защита на родината. Една част от тях са свързани с използването на медицинските заведения на МО, особено от запасните и резервистите, служили във Войските на Министерството на транспорта и Строителни войски. На този етап се разчита на Социалния фонд на СОСЗР, чийто капитал е от доброволни вноски на членове на Съюза. Има желание и за промяна на конкретните наредби в това отношение.

  Сериозно внимание бе обърнато на представителството на запасното войнство в държавните и местни органи на властта. С разочарование се приема фактът, че в 49-ото Народно събрание няма нито един депутат, който е бил генерал в армията. Участниците в конференцията бяха призовани да работят на предстоящите местни избори така, че членове на Съюза или негови съмишленици да заемат подобаващо място във властта, независимо коя политическа сила ги издига.

  За нов член на УС на Столичната организация конференцията избра военният журналист полковник от запаса Стефан Шопов. За колективен член бе приет Съюзът на българските творци с председател Ирина Александрова, който вече има издания на военно-патриотична тема. Представен бе новият председател на клуб „Танкисти и автомобилисти“ полковник от запаса Лилиян Динков. Почетният председател на НД „Традиция“ полковник от запаса Станчо Джумалиев информира за две от решенията на Общото събрание на дружеството. С тях председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков е удостоен с почетния знак „Сребърни звезди“, а бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов – с почетен плакет „30 години НД „Традиция“.

  Ген. Стойков благодари на Столичната организация за работата през изтеклата година. Информира, че по проекта на закон за запасното войнство се работи с разчет при избиране на редовно правителство да бъде внесен чрез министъра на отбраната. Във форума участваха още заместник-председателите на СОСЗР полковник от запаса Чавдар Петров и полковник от запаса Младен Младенов, главният секретар полковник от запаса Павел Станев и председателят на организацията в София област полковник от запаса Христо Петков.