Клуб "Военни моряци" отчете дейността си за 2022г.

  • 2023-02-08
  • Автор: Контраадмирал о з Петър Странчевски

  Уважаеми колеги от Клуб „Военни моряци”,

  Годишното отчетно събрание на клуба за 2022 г. се проведе на 25 януари 2023 г. в Клуба на Пенсионера на бул. „Васил Левски” 122 (сн. 1).

  В началото председателят представи и приветства гостите (сн. 2):

  1.    Председателят на СОСЗР генерал Златан Стойков.

  2.    Председателят на Клуба на Пенсионера генерал-майор Петко Драгоев.

  3.    Секретарят на Столичния съвет полковник Добри Добрев.

  4.    Заместник-председателят на СВВБ и главен редактор на вестник „Българско войнство” полковник Спирдон Спирдонов.

  5.    Ветеранът фоторепортер и видеооператор, приятелят на клуба мичман Димитър Бебенов.

  Със ставане на крака и едноминутно мълчание събранието почете паметта на починалите през 2022 г. наши колеги:

  1.    Капитан І ранг Борислав Чебишев.

  2.    Капитан І ранг Людмил Средков.

  3.    Капитан І ранг Георги Методиев – дългогодишен наш председател.

  4.    Капитан І ранг Иван Колев.

  Събранието обсъди и прие решения по следните въпроси (съгласно точките от Дневния ред):                                         

  1.    Одобри Отчетния доклад за дейността на клуба през 2022 г., изнесен от председателя (сн. 3).

  2.    Одобри Протокола за извършената от Контролната комисия ревизия на клуба за 2022 г., представен от члена на комисията капитан І ранг Емил Иванов.

  3.    Прие Плана за работа на Клуба през 2023 г., представен от председателя (предварително изпратен).

  4. Освободи от състава на Клубния съвет капитан І ранг Мичо Георгиев, капитан І ранг Румен Тотев и капитан І ранг Никола Ялъмов по тяхно желание. Избра в състава на Клубния съвет капитан І ранг Емил Иванов, капитан І ранг Владимир Вълчев и полковник Райчо Митев.

  Освободи от състава на Контролната комисия капитан І ранг Емил Иванов (поради избирането му за член на Клубния съвет) и капитан І ранг Петър Сиркаров (поради здравословни причини). Избра в състава на Контролната комисия капитан І ранг Тодор Вацов и капитан Павлин Панчев.

  5. Прие за член на клуба и на Съюза подполковник, академик, професор Николай Иванов Петров.

  6. Генерал Златан Стойков връчи членската карта за СОСЗР на капитан-лейтенант Георги Кинов (сн. 4).

  В своето слово председателят на СОСЗР поздрави клуба и даде висока оценка на неговото организационно състояние и дейност, запозна събранието с основните задачи, които Съюзът решава (сн. 5).

  Събранието завърши с обща снимка (сн. 6), другарска раздумка и почерпка.

  В събранието присъствено участваха:

  1.    Алла Илиева

  2.    Ботьо Димитров 

  3.    Георги Кинов

  4.    Дельо Ярмов

  5.    Димитър Димитров

  6.    Димитър Пеков

  7.    Дончо Турийски

  8.    Екатерина Шарипова

  9.    Емил Иванов

  10. Емил Стаменов

  11. Калин Йосифов

  12. Красимира Гьонова

  13. Мичо Георгиев

  14. Нейчо Нейчев

  15. Никола Ялъмов

  16. Петър Странчевски

  17. Пирин Попов

  18. Райчо Митев

  19. Румен Тотев

  дистанционно участваха:

  20. Николай Конакчиев

  21. Павлин Панчев

  22. Тодор Вацов

  След събранието:

  Численият състав на клуба е 42 човека.

  Съставът на Клубния съвет е:

  1.    Контраадмирал Петър Странчевски – председател

  2.    Капитан І ранг Емил Стаменов – секретар-касиер

  3.    Капитан І ранг Емил Иванов – член

  4.    Капитан І ранг Владимир Вълчев – член

  5.    Полковник Райчо Митев - член

  Съставът на Контролната комисия е:

  1.    Капитан І ранг Николай Конакчиев – председател

  2.    Капитан І ранг Тодор Вацов – член

  3.    Капитан Павлин Панчев – член

   Контраадмирал Петър Странчевски - председател на Клуб „Военни моряци” и на събранието

  Капитан І ранг Емил Иванов – секретар-протоколчик на събранието

  6 февруари 2023 г.