СОСЗР и СИНПИ подписаха договор за сътрудничество и взаимодействие

    • 2023-02-03
    • Автор: полк. оз Спирдон Спирдонов

    СОСЗР и СИНПИ подписаха договор за сътрудничество и взаимодействие


    За издигане на българския дух, родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на нашите съграждани и диаспората ни зад граница ще работят съвместно Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и  Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ). Днес в централата на запасното войнство в столицата лидерите на двете организации генерал от запаса Златан Стойков и Калоян Паргов подписаха Договор за сътрудничество и взаимодействие. Двете страни ще си сътрудничат още при провеждане на национални и регионални срещи, конференции, семинари, симпозиуми, ритуали и други прояви.  Ще допринасят за съхраняване и развитие на нравствените ценности и идеали на българския народ.

    По време на разговора с участието на други представители на двете ръководства бяха обсъдени някои проблеми пред запасното войнство, изграждането, възстановяването и поддържането на военните паметници, подготовката на съвместни информационни и художествени издания. По-рано Националната асоциация Сигурност (НАС) и Асоциацията на разузнавачите от запаса (АРЗ), които са колективни членове на СОСЗР, също подписаха договори за сътрудничество и взаимодействие със СИНПИ.