Нова областна организация на Съюза

  • 2022-05-17
  • Автор: Централен съвет

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

           Уведомяваме Ви, че на 12.05.2022г. в гр. Попово в присъствието на майор оз Димитър Даскалов,  председател на общинската организация  на СОСЗР  гр. Търговище и на клуб „Инженерни войски“ в същия град е учреден клуб „Инженерни войски“ с председател старшина от запаса Добромир Славов Добрев.

          Заедно с учредяването на новия клуб е проведено и съвместно заседание с представители на клуб „Инженерни войски“ от град Търговище и в съответствие с чл. 24 ал.5 от Устава на Съюза на територията на област Търговище е учредена и възстановена областната организация на Съюза.      

        Същата включва в състава си две общински организации на гр. Търговище и гр. Попово.

        За председател на областната организация  на Съюза в гр. Търговище е избран майор оз Димитър Даскалов.

      Ръководството на Съюза   честити избора на новоизбраното ръководство  и възстановяването на областната организация в Търговище.