София отбеляза 75 години от създаването на Гранични войски

  • 2021-09-01
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  София отбеляза 75 години от създаването на Гранични войски

  27.08.2021 г.София отбеляза 75 години от създаването на Гранични войски

  Събитието започна пред Паметника на незнайния воин, където бяха положени венец и цветя. То бе организирано от председателя на клуб „Граничари“ към Столичната организация на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев, който е и главен секретар на Съюза. Той припомни историята на войските. На 10 август 1946 г. е утвърден от Народното събрание Закон за създаването на Граничната милиция. Законът се публикува на 27 август същата година. Съгласно него Министерството на войната се освобождава от грижите по охраната на границата и “При Министерството на вътрешните работи се учредява управление на Граничната милиция, на която се възлага пазенето на границат. Служителите на Граничната милиция имат права на служителите на сегашната войска.” На 8 октомври 1946 г. с постановление на Министерския съвет Граничната милиция се преименува в Гранични войски. В процеса на изграждането на Гранични войски се утвърждават и военните ритуали, които допринасят за войнското, естетическото и нравственото възпитание не само на граничарите, но и на техните близки, на граничното население.

  За 75-годишнина на войските ветераните- граничари бяха поздравени от главен комисар Деян Моллов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция". Благодарностите за дългогодишната служба на границата донесе началникът на отдел „Кадри“ в дирекцията Костадин Костов. Отдадена бе почит на всички български военнослужещи, загинали в защита на държавната граница. Предадено бе поздравлението на председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков.

  За принос към охраната на държавната граница и активна военно-патриотична дейност с мемориалния знак на СОСЗР бяха удостоени полковник от запаса Киро Киров, полковник от запаса Иван Тодоров и старшина от запаса Иван Петков. Кметът на район „Красно село“ Русина Станиславова благодари на ветераните за достойната им гражданска позиция. Тя връчи почетни плакети на полковник от запаса Димитър Хрисимов, главен комисар Галина Панчева и полковник от запаса Славчо Димитров. Граничарите я наградиха с книгата нва поета граничар Петко Братинов „Аз бях самотен войник“.

  Около обяд празникът премина в делово русло. В централата на СОСЗР се проведе годишно отчетно-изборно събрание на клуб „Граничари“, който носи името на генерал-лейтенант Йонко Панов. В клуба членуват 77 офицери и сержанти.  Председателят полк. Павел Станев открои няколко успеха в периода 2017-2021 г., т.е. след Деветия конгрес на СОСЗР.  Те са промяната на Закона за военните паметници, с която паметниците на загиналите граничари придобиха статут на военни паметници, съобщаването на имената на загиналите граничари по време на тържествени проверки, издаването на 20 книги на граничарска тематика и учредяване със съдействието на клуба на структури на граничарите в други градове на страната.

  Вашият клуб е гръбнакът на Столичната организация, посочи в приветствието си председателят на СОСЗР-София бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов. От името на председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков събранието бе поздравено от полковник от запаса Чавдар Петров, заместник-председател на СОСЗР и председател на Национална асоциация „Сигурност“. За председател на клуба бе преизбран полковник от запаса Павел Станев. Заместник-председател е полковник от запаса Киро Киров, секретар – полковник от запаса Иванчо Георгиев, знаменосец – полковник от запас Славейко Каменов, а секретар – полковник от запаса Николай Владимиров.  Всички те, заедно с полковник от запаса Иван Николов, бяха избрани за членове на клубния съвет.

  Събитието започна пред Паметника на незнайния воин, където бяха положени венец и цветя. То бе организирано от председателя на клуб „Граничари“ към Столичната организация на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев, който е и главен секретар на Съюза. Той припомни историята на войските. На 10 август 1946 г. е утвърден от Народното събрание Закон за създаването на Граничната милиция. Законът се публикува на 27 август същата година. Съгласно него Министерството на войната се освобождава от грижите по охраната на границата и “При Министерството на вътрешните работи се учредява управление на Граничната милиция, на която се възлага пазенето на границат. Служителите на Граничната милиция имат права на служителите на сегашната войска.” На 8 октомври 1946 г. с постановление на Министерския съвет Граничната милиция се преименува в Гранични войски. В процеса на изграждането на Гранични войски се утвърждават и военните ритуали, които допринасят за войнското, естетическото и нравственото възпитание не само на граничарите, но и на техните близки, на граничното население.

  За 75-годишнина на войските ветераните- граничари бяха поздравени от главен комисар Деян Моллов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция". Благодарностите за дългогодишната служба на границата донесе началникът на отдел „Кадри“ в дирекцията Костадин Костов. Отдадена бе почит на всички български военнослужещи, загинали в защита на държавната граница. Предадено бе поздравлението на председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков.

  За принос към охраната на държавната граница и активна военно-патриотична дейност с мемориалния знак на СОСЗР бяха удостоени полковник от запаса Киро Киров, полковник от запаса Иван Тодоров и старшина от запаса Иван Петков. Кметът на район „Красно село“ Русина Станиславова благодари на ветераните за достойната им гражданска позиция. Тя връчи почетни плакети на полковник от запаса Димитър Хрисимов, главен комисар Галина Панчева и полковник от запаса Славчо Димитров. Граничарите я наградиха с книгата нва поета граничар Петко Братинов „Аз бях самотен войник“.

  Около обяд празникът премина в делово русло. В централата на СОСЗР се проведе годишно отчетно-изборно събрание на клуб „Граничари“, който носи името на генерал-лейтенант Йонко Панов. В клуба членуват 77 офицери и сержанти.  Председателят полк. Павел Станев открои няколко успеха в периода 2017-2021 г., т.е. след Деветия конгрес на СОСЗР.  Те са промяната на Закона за военните паметници, с която паметниците на загиналите граничари придобиха статут на военни паметници, съобщаването на имената на загиналите граничари по време на тържествени проверки, издаването на 20 книги на граничарска тематика и учредяване със съдействието на клуба на структури на граничарите в други градове на страната.

  Вашият клуб е гръбнакът на Столичната организация, посочи в приветствието си председателят на СОСЗР-София бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов. От името на председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков събранието бе поздравено от полковник от запаса Чавдар Петров, заместник-председател на СОСЗР и председател на Национална асоциация „Сигурност“. За председател на клуба бе преизбран полковник от запаса Павел Станев. Заместник-председател е полковник от запаса Киро Киров, секретар – полковник от запаса Иванчо Георгиев, знаменосец – полковник от запас Славейко Каменов, а секретар – полковник от запаса Николай Владимиров.  Всички те, заедно с полковник от запаса Иван Николов, бяха избрани за членове на клубния съвет.

  Спирдон Спирдонов