Откриха паметна плоча на убит граничен офицер

  • 2021-07-26
  • Автор: Павел Станев

            Откриха паметна плоча на убит граничен офицер

   

            На 23.07.2021 г. от 10.00 ч. в с.Ново Ходжово, община Сандански, беше проведена възпоменателна церемония и откриха паметна плоча на лейтенант Иван Батьов Иванов, командир на граничната застава в с.Ново Ходжово в състава на 3 граничен отряд – Петрич.

            Лейтенант Батьов е убит на 21.06.1949 г. от агент на гръцкото разузнаване.

            Възпоменателната церемония е организирана от общинската организация на СОСЗР-Петрич с активната помощ на общинската организация на СОСЗР-Сандански и кмета на община Сандански г-н Атанас Стоянов, който е осъществил организационно-техническа и спомосъществувателна дейност по случая с помощта на своите сътрудници – г-жа Павлина Караджова, зам.-кмет на общината, г-н Георги Янчев – военен отчет на същата община и склуптора, изработил и поставил паметната плоча.

   На церемонията по откриване  на паметната плоча присъстваха кмета на община Сандански г-н Атанас Стоянов и кметския наместник на с. Ново Ходжово г-жа Величка Шумантова, представителна група на СОСЗР и клуб „Граничари” – София начело с главния секретар на Съюза полк.о.з.Павел Станев, бивш началник щаб на Гранични войски, започнал службата си като зам.-командир на заставата в с. Ново Ходжово.

  Присъстваха и групи от общинските организации на СОСЗР – Петрич и Сандански и група офицери и сержанти от запаса, служили на горепосочената застава, между които и старшина Методи Костадинов, , който е живата история на граничната застава. За случая от с.Габаре, Врачанско на възпоменателната церемония присъстваха и племенничките на убития граничен офицер – Иванка Йорданова, Динка Тошкова, Тодорка Цветанова и Йорданка Боева.

  Церемонията беше открита от основния организатор, подп.о.з.Лозан Анастасов от общинската организация в гр.Петрич.

  Панихида по случая изнесе отец Павел, архиерейски наместник в гр.Петрич, бивш граничар, служил в същия граничен отряд. Слово за живота и дейността на лейт.Батьов изнесе подп.о.з.Лозан Анастасов. Лейт.Батьов е роден на 13.04.1924 г. в с.Габаре, Врачанско. Член на РМС и активен участник в антифашистката борба, политзатворник, доброволен участник във Втората световна война. През 1948 г. постъпва в Гранични войски като командир на граничната застава в с. Ново Хджово. С решение на Народното събрание заставата в с. Ново Ходжово носеше неговото име.

  Пламенно и съдържателно слово изнесе кмета на община Сандански. Приветства СОСЗР и общинските организации на Съюза в Петрич и Сандански за възпоменателната церемония и благодари на племенничките на лейт.Иван Батьов. За родолюбива и патриотична дейност кмета на община Сандански награди с плакети на общината: ген.майор о.з. Стефан Ангелов, командващ войските на МВР и командващ Гранични войски /1990-1992 г./; полк.о.з.Павел Станев, гл.секретар на СОСЗР; подп.о.з.Лозан Анастасов, общинска организация на СОСЗР – Петрич и старшина от запаса Методи Костадинов, бивш старшина на гранична застава – с. Ново Ходжово.

  Слово пред присъстващите изнесе и подп.о.з. Никола Котов Пенчев, служил като зам.-командир на граничната застава в с.Ново Ходжово през далечната 1979 г., в момента пенсионер и живее във Варна. Съобщи, че през същата година в архива на заставата е открил тефтерчето на лейт.Иван Батьов и разказа за написаното в него.

  В поздравителния адрес на председателя на СОСЗР ген. Зл.Стойков до кмета на община Сандански, прочетен от главния секретар на Съюза беше изказана благодарност към г-н Стоянов за неговата оргтанизационно-техническа и спомосъществувателна помощ, в т.ч. и към неговите помощници, относно  реализиране идеята на общинските организации в Петрич и Сандански за поставяне на паметна плоча на убития граничен офицер. Беше подчертано, че днешното възпоменателно поклонение е ярко доказателство, че за героите на Гранични войски няма забвение. Потвърдена беше инициативата на клуб „Граничари” – София , съвместно с общинските организации на СОСЗР в Петрич и Санданаски за 100-годишнината от рождението на лейт.Батьов през 2024 г. да бъде издадена книга за живота и дейността му от поредицата „Граничари завинаги”. Със заповед на председателя на СОСЗР за успешна общественополезна и родолюбива дейност бяха наградени: с мемориален знак на СОСЗР кмета на община Сандански и почетни грамоти – г-жа Павлина Караджова, зам.-кмет на същата община, г-н Георги Янчев, военен отчет на общината, подп.о.з. Димитър Гълъбов от общинската организация Петрич и склуптора, изработил и поставил паметната плоча. На кметския наместник г-жа Величка Шумантова, на старшина от запаса Методи Костадинов, на подп. Лозан Анастасов и на племенничките на лейт.Иван Батьов бяха подарени книги от поредицата „Граничари завинаги”, написани от бившия главен редактор вна в. „Граничар” полк.о.з.Киро Киров, понастоящем зам.-председател на клуб „Граничар” – София.

  С едноминутно мълчание и падане на колене беше почетена паметта на лейтенант Иван Батьов Иванов. Участниците в съболезнователната церемония положиха венци и цветя на откритата паметна плоца. Последваха снимки и разговори между участниците в мероприятието. Племенничките на лейт. Батьов поднесоха на участниците козунак, баница и сладки.

  Вечна слава на лейтенант Иван Батьов Иванов!

  Полк.о.з. Павел Станев – гл.секретар на СОСЗР

  Председател на Клуб „Граничари” - София