Отчитат сериозен интерес към срочната служба в доброволния резерв

  • 2021-06-18
  • Автор: Спирдон Спирдонов

   Отчитат сериозен интерес към срочната служба в доброволния резерв

   Спирдон Спирдонов

  Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ в гр. Шумен създават необходимата организация за обучение на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Това бе един от акцентите в срещата на декана на факултета полковник доц. д-р Дилян Димитров с председател на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков.  Разбира се, подчерта деканът, за тази задача се подготвя целият университет. Интересът също бил сериозен. На този етап бил заявен от около 2000 кандидати за 150 места.

  В Плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г. е записано, че от 2021 г. за подготовката на по-голям брой български граждани за защита на Отечеството и подобряване комплектоването на военните формирования с резервисти и запасни в Университета ще стартира обучение на българските граждани за „срочна служба в доброволния резерв“.

  За унифициране и оптимизиране на началната военна подготовка и с цел провеждане на единен подбор и прием на военнослужещи за нуждите на въоръжените сили също в НВУ ще се създаде Единен център за начална военна подготовка.

  В срещата участваха още заместник-деканът на факултета подполковник доц. д-р Калоян Илиев, командирът на Базата за съхранение и въоръжение и подготовка на резервисти полковник Добромир Добрев, началникът на Военното окръжие подполковник Георги Георгиев, главният секретар на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев, председателят на Областната организация на СОСЗР полковник от запаса доц. Радослав Узунов и бившият командир на базата полковник от запаса Митко Йоцов.             

  От ген. Стойков и местното ръководство на СОСЗР бе заявена пълна подкрепа на усилията на ръководството на факултета и командването на базата за решаване на поставените задачи. Попълването на резерва на Въоръжените сили стои като ангажимент и пред военно-патриотичната организация.