Има сериозен потенциал в СОСЗР-Шумен, който държавата трябва да използва

  • 2021-06-18
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  Има сериозен потенциал в СОСЗР-Шумен, който държавата трябва да използва

   Спирдон Спирдонов

  Шуменската организация на СОСЗР има разработена детайлна визия за подготовката на резервисти и запасни. В нея, освен държавните структури, имат място и неправителствени организации. Тя е обърната, както към последните промени в закона за резерва, с които бе въведена срочна служба в доброволния резерв, така и към военната подготовка на служителите в специалните служби, които са извън Министерството на отбраната, но са част от системата за защита на националната сигурност.

  По тези и други въпроси говори председателят на Областната организация полковник от запаса доц. Радослав Узунов във Военния клуб, който  е предоставил прекрасни условия за работа на СОСЗР-Шумен. В срещата с актива на организацията участваха председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков и главният секретар полковник от запаса Павел Станев. Високият интелектуален потенциал на шуменските запасни и резервисти се използва не само в съюзната дейност, но и във всички сфери, включително в местната власт. Една не малка част от членовете, които са били офицери в артилерийското училище, продължават да преподават във факулет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ и в Шуменския университет. Самата организационна структура подпомага конкретната съвместна дейност. Наред с клубовете по специалности, има дружества по местоживеене, както и във Военния факултет и Шуменския университет, чийто председател е лично ректорът проф. Георги Колев.

  Всчко това е нормално, като се има предвид, че Шуменският гарнизон е един от най-големите в България.  Тези дадености подпомагат работата на СОСЗР, но и поставят проблеми. Има, например, не малко запасни, които се нуждаят от конкретна помощ, заради недобро социално положение и здравословно състояние. Последните промени в наредбата за ползване на социалните кухни са дали негативен резултат. Правоимащите са намалели чувствително, а самата организация на предоставянето на храната извън военния стол, отнема социалната същност на инициативата на МО от преди десетина години, която носеше наименованието „Признателност“.  Подобно отражение е имала и промяната за ползване на военните клубове  от асоциирани членове на СОСЗР, които в по-голямата си част са съпруги и други членове на семействата на доскорошни военнослужещи. Популярният хор на запасното войнство „Хан Аспарух“ продължава да съществува, благодарение на финансовата подкрепа на Общината и областната организация на СОСЗР.

  Ген. Стойков информира участниците в срещата за задачите, които решава централното ръководство, свързани с подготовката на Обединителния конгрес на заапасното войство  на 26 номври т.г. и Десетия конгрес на СОСЗР през май следващата година. Съюзът продължава  да настоява за преизчисляване на всички пенсии и премахване на т.нар. таван. Оправдани надежди се възлагат на разработния проект на закон за запасното войнство. Очакванията са, новоизбраното Народно събрание да включи в дневния си ред и темата за запасното войнство.