Държавният военноисторически архив и СОСЗР подписаха споразумение за съвместна дейност

  • 2020-10-26
  • Автор: полк. оз Павел Станев

  Държавният военноисторически архив и СОСЗР подписаха споразумение за съвместна дейност

  22.10.2020 г.Държавният военноисторически архив и СОСЗР подписаха споразумение за съвместна дейност


  Това стана на 22.10.2020 г. във Велико Търново на нарочно организирана среща между директора на дирекция „Държавен военноисторически архив“ на ДАА Светлин Радев и председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков. Документът ще влезе в сила след одобряването му от председателя на ДАА. Уточнено бе, че при предварителна договорка председатели на областни, регионални и колективни организации, при необходимост, могат да провеждат самостоятелно срещи с директора на дирекция „Държавен военноисторически архив“ (ДВИА), а организирани групи от структурите на Съюза да организират посещения. Подписването бе предвидено за март, но поради епидемията бе отложено с няколко месеца.

  Г-н Радев и ген. Стойков съгласуваха приетата в края на 2019 г. от Централния съвет на СОСЗР  Инструкция за деловодната дейност и архива на документите на органите за управление и контролните комисии на организационните структури на СОСЗР, съгласно Закона за Националния архивен фонд. Двамата ръководители утвърдиха Указания за прилагане на Номенклатурата на делата на  СОСЗР. На председателя на Съюза и на председателите на областни, регионални и колективни организации, при спазване на указанията, се дава право на самостоятелно архивиране на документите на съответните организации в Държавния военноисторически архив – В. Търново.

  Ген. Стойков и главният секретар на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев се запознаха с част от дейността на ДВИА, свързана с подготовката и архивиране на документите.  Срещата премина в дух на разбирателство и сътрудничество.