Среща на Началника на отбраната с ръководството на СОСЗР

  • 2020-09-10
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  Началникът на отбраната и ръководството на СОСЗР набелязаха направленията за съвместна работа

  Началникът на отбраната и ръководството на СОСЗР набелязаха направленията за съвместна работа

   

  С готовност за съвместна работа в интерес на действащото и запасното войнство завърши днешната среща между началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков. Общо бе мнението, че е необходимо да се повишава привлекателността на службата в резерва и да се подобрява статутът на военнослужещите от запаса. Ген. Стойков връчи на адмирал Ефтимов карта и грамота за почетен член на СОСЗР и мемориален знак на военно-патриотичната организация.

  В срещата, която се проведе в Щаба на отбраната, участваха още заместник-председателят на СОСЗР полковник от запаса Кънчо Киров, главният секретар на Съюза полковник от запаса Павел Станев, Илияна Дамянова от дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в МО и офицери от военното ръководство.  

  Адмирал Ефтимов говори за провеждащия се Стратегически преглед на отбраната, по който скоро МО ще излезе с доклад. Той информира за предстоящите организационни промени в командната структура и войските, за които акцентира в лекцията си по време на откриването на новата учебна година във Военна академия "Г. С. Раковски“.   Развитието на войските и силите е с хоризонт до края на 2032 г. и обхваща два планиращи периода за изпълнение: първи период 2021 г. - 2026 г., в който е предвидено формиране/реорганизиране на структури на оперативно и част от тактическо ниво и втори период 2027 г. - 2032 г., когато е предвидено 6 оптимизиране/ реорганизиране на структури на тактическо ниво. Ще се осигури достатъчно време за работа по новите щатове, за да не се пилее ресурс и да се обърне внимание преди всичко на приоритетните дейности.

  Ген. Стойков, който е последният началник на ГЩ на БА и първият началник на отбраната, подчерта желанието на СОСЗР да работи активно с МО, Щаба на отбраната, Видовете въоръжени сили и формированията по места. Със своята численост от 21 хил. души и териториална структура сме в състояние да бъдем живата връзка между действащото и запасното войнство, бе категоричен той. Изрази удовлетворение от усилията на военното командване по реализирането на Стратегическия преглед на отбраната и подчерта готовността на Съюза при необходимост негови представители да участват в обсъждането на произтичащите документи. Ген. Стойков говори и за международната дейност на съюза, който оглавява. СОСЗР е член на Международната конфедерация на офицерите от резерва към НАТО (СИОР) и на Международния консултативен комитет (МККна организациите на офицерите от запаса и резерва. Имаме активно взаимодействие със сродните организации не само от региона, но от редица други страни в Европа, отбеляза председателят на СОСЗР.

  Началникът на отбраната се ангажира с подкрепа на Третия национален събор на запасното войнство, който ще се проведе през септември 2021 г. в района на Ямбол. Той прояви интерес към причините, които са довели до големия брой неправителствени организации в сферата на отбраната и сигурността. От своя страна ген. Стойков го запозна с процесите на обединение. 17 организации вече са подписали споразумение и работят в това направление. Координационният съвет на запасното войнство планира провеждането през октомври 2021 г. на Обединителен конгрес. Целта е подобряване статута на запасното войнство и повишаване на неговия принос за укрепване на отбраната и националната сигурност.

  Представителите на СОСЗР разгледаха с интерес обновяването на интериора в коридорите и залите, които ползва Щабът на отбраната.