СОСЗР модернизира информационната си система

  • 2020-08-12
  • Автор: полк. оз Спирдон Спирдонов

   

  СОСЗР модернизира информационната си система

   

  Предлага се Десетият конгрес на СОСЗР и Третият национален събор на запасното воинство да се проведат през септември 2021 г. в Ямбол

   

  На следващото си заседание, което се предвижда да се състои на 17 септември (дистанционна форма),  Централния съвет (ЦС) на СОСЗР ще обсъди и приеме Концепция за информационната система на СОСЗР с използване на новите информационни технологии и технически средства. Проектът на документа бе част от дневния ред на заседанието на Управителния съвет (УС) на Съюза, което се проведе в дистанционна форма. Главната цел на концепцията е намирането и прилагането в дейността на съюза на нови, по-ефективни методи и форми на използване на съвременните информационни технологии и технически средства с цел разширяване, обогатяване и активизиране на информационния поток от ЦС до областните, регионалните, колективните  и общинските организации, дружества, клубове и обратно, информиране на широката общественост, държавната и местна власт, и съюзните структури за целите, задачите и дейността на Съюза, а също така и за вземането на обосновани управленски решения в интерес на запасното войнство.

            С прилагането на концепцията ще се постигне още популяризиране целите, задачите и дейността на Съюза сред българската общественост и в частност сред запасното войнство, личния състав на Въоръжените сили и службите за сигурност; осигуряване на прозрачност в реален мащаб на времето за дейността на управителните органи на Съюза, изграждане и поддържане на високо обществено доверие в Съюза и издигане на авторитета му пред органите на държавната, местната власт и обществените организации.

           На вниманието на членовете на ЦС ще бъдат предложени и промени в годишния план до края на 2020 г., съгласно въведените противоепидемични мерки и ограничения и последвалите финансови затруднения и други въпроси, свързани с организацията и планирането на дейността.         

           Третият национален събор на запасното воинство да бъде проведен през 2021 г., Националният  събор на граничарите в гр. Гоце Делчев ще бъде препланиран за 2023 г., а за 2021г. клубния съвет на клуб „Граничари“ търси желаещ клуб или дружество за организирането му. Десетият областен събор на СОСЗР-Пазарджик, да се отложи за 2021 г., са част от препланираните мероприятия. Препоръчва се още отчетно-изборните конференции (събрания) на областните организации, съвпадащи с периода на ограниченията, заради пандемията, да не се провеждат през тази година. Те трябва да се състоят от 1 февруари до 31 май 2021 г. Предлага се Десетият конгрес на СОСЗР да се проведе на 17 и 18 септември или на 24 и 25 септември в Ямбол, като веднага след него в рамките на два дни да бъде и Третият национален събор на запасното воинство.  Планът за подготовката на Десетия конгрес на СОСЗР ще бъде приет на заседание на ЦС на 26 ноември.

              Едновременно с подготовката на Десетия конгрес на СОСЗР се работи и по провеждане на Национален обединителен конгрес на запасното воинство, който на този етап се планира за октомври 2021 г. Предстои Координационият съвет на запасното воинство да приеме контретен план за реализиране на тази инициатива. Споразумението за обединение е подписано от 17 военно-патриотични организации. Продължават усилията за приемане на Закона за запасното воинство. Работи се по измененията и допълненията на Устава на СОСЗР, както и на наредбите и инструкциите за тяхната дейност. Ръководството на Съюза предвижда провеждането на регионална среща в София на представители на запасното воинство от Румъния, Сърбия, Албания, Република Северна Македония, Гърция и Турция.