Подготовка на национален обединителен конгрес на запасното войнство

  • 2020-06-26
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  Подготвят Национален обединителен конгрес на запасното воинство за октомври 2021 г.

  25.06.2020 г.Подготвят Национален обединителен конгрес на запасното воинство за октомври 2021 г.

   Спирдон Спирдонов

  Проект на План за организиране и провеждане на Национален обединителен конгрес на запасното воинство бе обсъден днес в централата на СОСЗР. Участваха членовете на Координационния съвет на запасното воинство с председател генерал от запаса Златан Стойков, секретар - полковник от запаса Павел Станев и членове - генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков, генерал-майор от запаса Вълчо Фотев, полковник от запаса Чавдар Борачев и капитан I ранг от запаса Цвятко Дончев. Предстои планът да бъде одобрен от председателите на 17- те военно-патриотични организации, подписали споразумението за работа по подготовката на конгреса. Това ще стане до началото на декември т.г.

  За втората половина на октомври 2021 г. се предвижда провеждането на Националния обединителен конгрес и учредяването на съюз на запасното воинство. Месец преди това ще се проведе и Десетият конгрес на СОСЗР, както е по устава на организацията. Вече има разпределение за подготовката на документите за Националния обединителен конгрес на запасното воинство. Става дума за Доклада за необходимостта от обединението и единението на запасното воинство, подготовката на закон за запасното воинство, Устава на Съюза на запасното воинство, инструкции и други вътрешно-нормативни документи.

  Споразумението за съвместна дейност за обединение на военно-патриотичните и родолюбиви организации  от сигурността и отбраната в Р. България е подписано от 17 организации. (Това са СОСЗР, СВВБ, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, Алианс „Български командоси“, АСВ, НАС, АРЗ, АВР, Сдружението на сините каски, СОР „Клуб 199“, БОС „Бойна дружба“, НСКЗВ „За честта на пагона“, Съюзът на военноинвалидните кооперации, НД „Традиция“, АКИС, Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса и Военно-историческата комисия.) Ген. Стойков подчерта, че документът е отворен и вече има разговори за включване на други сдружение. Всеки, който мисли за издигане обществения престиж на запасното воинство е добре дошъл