СОСЗР -КООСО

  • 2020-02-13
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  СОСЗР КООСО

  ОБЩО МНЕНИЕ: НЕОБХОДИМО Е ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО

   

  Това, обаче трябва да се случи на принципна основа. Около това се обединиха ръководствата на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и Конфедерацията на обществени организации от сферата на отбраната и сигурността. (КООСО). Домакин на срещата бе Конфедерацията.

  Ние обединяваме 29 организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 12 от тях са в София, съвсем скоро предстои учредяването на още две, каза полковник от запаса Иван Иванов, председател на КООСО. Ние сме единни, посочи той, нямаме вътрешни противоречия, имаме и приет документ за пътищата за обединение на запасното войнство. И припомни, че утре, 13 февруари, се навършват две години от подписването на Споразумението за сътрудничество между КООСО и СОСЗР. Според него, предстои още доста съвместна работа по защитата на социалните права на запасните и резервистите, по нормативната уредба и отбелязването на събития от военната ни история. Преди две години документът бе определен, като първа сериозна стъпка за обединение на запасното войнство у нас. Целта на споразумението бе „да способства за развитие на взаимноизгодно сътрудничество и взаимодействие в интерес на българското войнство, за превръщане на неговите организации в действен обществен  фактор, в средище за  изява и защита на интересите и потребностите на съюзните членове”.

  Ние, подчерта полк. Иванов не отричаме водещата роля на СОСЗР в този процес. КООСО не е алтернатива на СОСЗР, допълни той. В този ред на мисли председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков заяви, че Съюзът няма намерение да поглъща нито една от съсловните организации и търси обединение в името на всички, които са служили във Въоръжените сили и останалите структури от системата на националната сигурност. Той съобщи, че има изграден Координационен съвет на запасното войнство, който работи по изпълнение на споразумение между военно-патриотични организации за подготовка и провеждане на Обединителен конгрес. Планирани са три общи събрания на председателите на сдруженията, подписали споразумението през февруари, юни и октомври. Изводът на ген. Стойков е, че на този етап, макар и по-бавно се върви към обединение. От двете страни бе изразено разбирането, че процесът се подкрепя от президента и министъра на отбраната. СОСЗР и КООСО са на общо мнение, че е крайно необходимо приемането на закон за запасното войнство. Двете организации са разработили проекти, които са в процес на обсъждане.

  Полк. Иванов прие поканата на ген. Стойков за участие в Третия национален събор на запасното войнство, който ще се проведе на 19 и 20 септември т.г. край Ямбол. От КООСО се ангажираха да участват и в конференцията на 18 септември, която ще обсъди ролята на запасното войнство за изграждане и укрепване на националната сигурност. В срещата участваха от КООСО още заместник-председателят полковник от запаса Цанко Цанков, генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов, Лазар Мурджев и полковник от запаса доц. Захарин Марков, а от СОСЗР – заместник-председателят генерал-майор от запаса Васил Върбанов и главният секретар полковник от запаса Павел Станев.