СОСЗР и ГД "Гранична полиция" провеждат съвместните си мероприятия в координация и конструктивен дух

  • 2020-01-03
  • Автор: Павел Станев - Главен секретар СОСЗР

           СОСЗР и ГД „Гранична полиция” провеждат съвместните си мероприятия в кординация и конструктивен дух

   

           На 19.12.2019 г. в ГД „Гранична полиция” се проведе предварително планираната среща между гл.комисар Светлан Кичиков, директор на ГД „Гранична полиция” и генерал о.з. Златан Стойков, председател на СОСЗР. На срещата присъстваха г-н Костадин Костов, н-к на „Човешки ресурси” на ГДГП и полк.о.з. Павел Станев, гл.секретар на Съюза и председател на клуб „Граничари”. Целта на срещата беше да се съгласуват и координират основните съвместни мероприятия между СОСЗР и „Гранична полиция” през 2020 г.

           Генерал Златан Стойков поздрави гл.комисар Св.Кичиков с настъпващия празник на Гранична полиция – 22 декември и 132 години от първия български Закон за пограничната стража и му връчи поздравителен адрес. Генерал Златан Стойков благодари за доброто отношение, което има гл.комисар Кичиков към СОСЗР и клубовете и дружествата на ветераните граничари от цялата страна.

           Гл.комисар Кичиков беше запознат с проведената на 22.11.2019 г. среща в гр.Гоце Делчев между кмета на общината г-н Владимир Москов и генерал Златан Стойков. На срещата са присъствали и полк.о.з. П.Станев, гл.секретар на СОСЗР, комисар Илия Сораджиев, н-к на Гранично полицейско управление – Г.Делчев и майор о.з. Бойко Гърнев, председател на общинската организация на Съюза в града.

           На същата среща са били уточнени основните въпроси по подготовката и провеждането на 7-ия Национален събор на граничарите – действащи и запасни в гр.Гоце Делчев на 27.06.2020 г.

           След като благодари за отправените му пoздравления, гл.комисар Св.Кичиков изрази съгласие с основните въпроси, договорени на срещата на 22.11.2019 г. в гр.Г.Делчев по отношение на 7-ия Национален събор на граничарите.

  Прие поканата и за участие в ІІІ Национален събор  на запасното войнство на 19.09.2020 г. в гр.Ямбол, както и за участие в тържественото събрание на клуб „Граничари” през м.октомври 2020 г. във връзка със 120-годишнина от рождението на ген.-лейт. Йонко Панов, първият командващ на Гранични войски, патрон на клуб „Граничари”. Същият заяви, че преди известно време е посетил гр.Рила и е провел среща с бивши граничари и приветства бъдещо учредяване на структура на граничарите от този град в състава на СОСЗР.

  Уточнено беше, че след като Инициативния комитет по провеждането на Събора в гр.Г.Делчев изготви и приеме програмата за събора, да се покани Президента на Републиката за патрон на 7-ия събор на граничарите.

  Срещата премина в конструктивен дух и коректност. Същата приключи с взаимни пожелания  за Коледните и Новогодишните празници и успехи през 2020 г.

  На 20.12.2019 г. представителна група на СОСЗР, начело с гл.секретар на СОСЗР и председател на клуб „Граничари” полк.о.з.П.Станев и тримата бивши командващи на Гранични войски – ген.майор о.з. Ст.Ангелов и полковниците Г. Тетереков и Г.Димитров, както и ген.майор о.з. Красимир Петров, бивш директор на ГД „Гранична полиция” участваха в мероприятията в МВР и ГД „Гранична полиция”, посветени на годишнината от настъпващия празник на Гранична полиция – 22 декември и 132 години от първия български Закон за пограничната стража.