Създаване на нови структури на Съюза

  • 2019-10-18
  • Автор: Павел Станев - Главен секретар СОСЗР

  Учредиха общинска организация на СОСЗР в гр.Перник и дружество в с. Кралев дол, общ. Перник

         На 04.09.2019г. в с. Кралев дол, община Перник 8 офицери и сержанти  в присъствието на ст.л-т оз Любомир Лазаров, председател на областната организация на СОСЗР Перник учредиха дружество.

         За председател на дружеството е избран оз Гошо Кирилов , а за секретар Георги Панев.

         На 15.10.2019г. в гр. Перник се проведе учредително събрание на общинската организация на СОСЗР Перник. На събранието присъстваха 10 офицери и сержанти от запаса и резерва и председателя на областната организация ст. л-т оз Любомир Лазаров.

        За председател на общинската организация е избран оз Валентин Николов, а за секретар Даниела Тронкова.

         Ръководството на Съюза пожелава попътен вятър на двете структурни звена на Съюза.

                                                                                                 Гл. Секретар на СОСЗР                                                                                                 полк.оз Павел Станев