Под патронажа на министъра на отбраната: Предстои Вторият национален събор на запасното войнство

  • 2019-08-30
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  Под патронажа на министъра на отбраната: Предстои Вторият национален събор на запасното войнство

  30.08.2019 г. Под патронажа на министъра на отбраната: Предстои Вторият национален събор на запасното войнство

   Очакваме сериозно присъствие, съборът е открит за всички граждани казва председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков. На специално организирана конференция, посочва той, ще обсъдим състоянието и перспективите за развитие на отбранителните способности и сигурността на страната.(Интервюто е публикувано във в. „Българска армия”, 30.08.2019 г. )

   Спирдон Спирдонов

  -         Г-н генерал, на 14 и 15 септември ще се проведе Вторият национален събор на запасното войнство. Защо избрахте отново местността „Крънска кория“ край Казанлък?

  -         Там постигнахме първия си голям успех. Не само ние като ръководство, но и всички, които участваха останаха удовлетворени. Впрочем, такава беше оценката и на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев. Много ни помогнаха, както Министерството на отбраната и органите на МВР, така и Община Казанлък. Нашите струкури там също са много инициативни. Това даде основание на Централния съвет да се спре отново на това място за провеждане и на Втория събор. Имаме предложения и от други общини за домакинство. Ще ги удовлетворим по-нататък.

  -         Президентът ще участва ли и на втория събор?

  -         Поканили сме го, надяваме се. А самият събор отново е под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. По негова инициатива подготвяме доста по интересни от гледна точка на привлекателност демонстрации. Разбира се, благодарение на активното включване на Щаба на отбраната, Сухопътни войски, ВВС и 68-ма бригада „Специални сили“. Както миналата година, така и сега ще участват Представителният ансамбъл на Въоръжените сили и художествени състави от нашите организации в страната. Програмата е много по-богата, който дойде няма да остане разочарован.

  -         Защо правите тези събори?

  -         Първата ни главна цел е да популяризирме военната служба. Днес тази тема е особено актуална. СОСЗР подкрепя кампанията на Министерството на отбраната „Бъди войник“. Нашият събор има същите амбиции и се надявам да помогнем за преодоляване на недостига от личен състав в армията. Набелязали сме и други цели. Те са свързани с укрепване на връзката между армията, запасното войнство, органите за сигурност и народа. Няма съмнение, че всяка проява по време на събора има военнопатриотично и родолюбиво звучене. Не случайно казваме, че това е събор на запасното войнство, а не само на членовете на СОСЗР. Ние продължаваме да работим за реализиране на идеята за обединение на запасното войнство, което ще го направи много по-авторитетно и силно.  Вече имаме определени стъпки в това отношение. Това бе показано още на първия събор през миналата година. По-късно бе създаден Координационен съвет на запасното войнство, подписано бе споразумение и на негова основа продължава процесът.

  -         На 13 септември в Казанлък ще проведете конференция на тема „Състояние и перспективи за развитие на отбранителните способности и сигурността на страната”. От какво е предизвикан този интерес на запасното войнство?

  -         Първо, искам да отбележа, че организираме конференцията съвмество с Военна академия „Георги С. Раковски” и с конкретното съдействие на Министерството на отбраната и Щаба на отбраната. В нея се вклюват още представители Община Казанлък, на МВР и службите за сигурност. Темата е актуална и от гледна точка на провеждащите се по решение на правителството  Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната, които трябва да завършат до 30 април 2020 г. Техните резултати ще обосноват редица нормативни и организационни промени в националната сигурност, отбраната и Въоръжените сили. Една не малка част от тях ще бъдат обсъдени именно на тази конференция.

  -         Конкретно какво очаквате от съвместния преглед?

  -         Очакваме една реална и обективна оценка и на нейна основа разработване на „Дългосрочен план-програма за развитието на Въоръжените сили на Р България и техните отбранителни способности до 2032 г.” Настояваме, също така, да бъде обсъдена с военно-патриотичните съюзи и независимите граждански организации. Отново настояваме в комисиите, които работят по прегледа, да бъдат включени и наши представители. Много е важно да се намерят пътищата и средствата за повишаване самочувствието на българските военнослужещи и решаването на проблема с окомплектоването на формированията.

  -         Днес е актуален въпросът с въвеждането на срочна доброволна служба. Какво е Вашето мнение?

  -         Ние подкрепяме всяка една форма, която ще бъде в интерес на армията. В този смисъл очакваме промени в Конституцията, Закона за отбраната и Въоръжените сили, Закона за резерва на Въоръжените сили и редица подзаконови документи.

  -         В какъв смисъл промяна на Конституцията?

  -         Ние сме за възстановяване на задължителната наборна военна служба. Това е необходим акт, който трябва да бъде подкрепен от политическите сили, военно-патриотичните и други граждански организации. Разбира се, за това важно решение трябва да има консенсус, включително и със задължително провеждане на референдум.   

  -         За какви организационни промени пледирате?

  -         Смятаме, че е добре на основата на Щаба на отбраната и Съвместното командване на силите да се възстанови Генералният щаб на Българската армия. Тази структура се е доказала и Въоръжените сили се нуждаят повече от бойни формирования, а не от щабове и дублиращи се дирекции. Нека на базата на бригадния щаб и самостоятелните батальони да се възстанови 5-та механизирана бригада. От актуализация се нуждае и военно-образователната ни система. Исторически е доказано, че подготовката на курсантите и доброволните резервисти трябва да се ръководи от Щаба на отбраната, съответно от Генералния щаб. Военното обучение на учениците и студентите да се отдели от подготовката на мобилизационния ресурс и да се съвмести с военно-патриотичното и родолюбиво възпитание, като се ръководи от Министерството на отбраната. 

  -         Удовлетворява ли Ви числеността на Въоръжените сили?

  -         Ние предлагаме със закон да се установи, че мирновременната численост на Въоръжените сили е 40 хиляди души. Също със закон да се утвърди мирновременната и военновременната структура на Въоръжените сили, което ще предотврати промени от субективен характер. Достатъчно е да си спомним за закриването и откриването на батальона във Враца. Препоръчваме председателството на днешния парламент да направи обективен анализ на промените през годините на Закона за отбраната и Въоръжените сили, като отсее тези, които са в резултат на субективни и партийно-политически интереси.

  -         За всичко това ще се необходими средства?

  -         Така е. Затова смятаме, че още от 1 януари 2021 г. бюджетът на Министерството на отбраната трябва да бъде 2 процента от Брутния вътрешен продукт на страната. И разпределението му да е 60:20:20, съответно за издръжка на личния състав, за текуща издръжка и за капиталови разходи. В същото време настояваме за строг контрол върху материалните и финансови ресурси във връзка с превъоръжаването и модернизацията на Въоръжените сили.

  -         В този период на стратегически преглед какво трябва да очаква запасното войнство?

  -         То вече очаква разработване и приемане на закон за запасното войнство, което да даде възможност на държавния бюджет за финансово осигуряване на неговата организационна дейност и за практическото провеждане на военно-патриотичното възпитание на младото поколение. Разчитаме, че изпълнителната власт ще използва по-пълноценно нашата експертиза при подготовката  на различни документи в областта на националната сигурност. Ние, например, бихме били полезни при разработването на национална програма за подготовка на населението за действия при условия на промишлени аварии, природни бедствия и война. Това се отнася и при военната подготовка на учащите се в средното и висшето училище.

  -         Очаквате ли голям интерес към събора?

  -         Да, вече имаме предварителна информация за участие на няколко хиляди запасни и резервисти. Съборът е отворен за всички граждани. Във военното формирование в Казанлък ще има Ден на открити врати и показ на бойна техника, което също ще привлече много хора. Няма да бъдат малко и феновете на скоковете с парашут и демонстрациите на бойни способности от Силите за специални операции. Определено очакваме повече присъствие от миналата година.