Работна среща на Началника на ВА „Г. С. Раковски“ и ръководството на СОСЗР по подготовката на Втория национален събор на запасното войнство.

    • 2019-07-30
    • Автор: СОСЗР София

    Работна среща на Началника на ВА „Г. С. Раковски“ и ръководството на СОСЗР по  подготовката на Втория национален събор на запасното войнство.


    На работната среща във ВА бяха уточнени въпроси по подготовката на конференцията  на 13.09.2019г. и темата на доклада който ще изнесе Началника на академията ген м-р Груди Ангелов.  Разгледани бяха и някои въпроси по съдействието и участието на Военна академия във Втория национален събор на запасното войнство.