В Стара Загора обсъдиха рисковете на националната сигурност

  • 2019-07-04
  • Автор: подполковник оз Г. Лютаков


  В Стара Загора обсъдиха рисковете и заплахите за националната сигурност

    В Стара Загора обсъдиха рисковете и заплахите за националната сигурност

                                                                                                   Подполковник о.з.  Георги Лютаков

  Областната организация на СОСЗР в гр. Ст.Загора и гражданско сдружение „Българска зора“ с финансовата подкрепа на община Ст. Загора  на 26 юни 2019г. във военния клуб на града организира и проведе научно-теоретична конференция на  тема “Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България “.

  Нейната теоретична част имаше за цел повишаване квалификацията и обучението на ръководния състав на съюза от областта.В работата на конференцията участваха членовете на Обл.С на СОСЗР,запасни и кадрови военнослужещи от 2-ра  тунджанска механизирана бригада-гр.Ст.Загора. Теоретичната конференция бе открита от генерал - майор от резерва доктор Петър Петров-бивш командир на 2-ра  Тунджанска механизирана бригада и председател на гражданско сдружение „Българска зора“.

  В своето встъпително слово той посочи, че мероприятието има  съществено значение за теоретическата подготовка на областния актив на СОСЗР и на командния състав на бригадата по проблемите на националната сигурност.

  Основният доклад “Рискове и заплахи за националната сигурност на Р.България“ изнесе полковник доцент доктор Георги Димитров Димов от ВА „Г.С.Раковски“. След задълбочено  разкриване същността на националната сигурност  той посочи, че ситуацията  около нея е тревожна. Определено има неразбиране  в  част от ръководния състав на държавата, в това число и при редица експерти по този съществено важен въпрос. Коментират се само въоръжените сили, а се изолира отбранително-мобилизационната подготовка. Не се отчитат важни задачи като задоволяване на населението със  стоки от първа необходимост при кризи от военен или невоенен характер. В момента гасим пожари. Има бежанска вълна. Трудно се справяме с нея. Появиха се симптоми на терористични актове в Пловдив, Пазарджик и на  други места, без да се реагира адекватно и  респектиращо.

  Ние излязохме от студената война победени, посочи лекторът. За разлика от съседите ние съкратихме боеготовността на армията като унищожихме ракетни установки, танкове, оръдия и друга бойна техника. При отделяне на средства от бюджета от 2,7 единици от БВП, те се сринаха до 1.7, вместо да се увеличават по логиката на развитие на въоръжените ни сили като член на НАТО. Промени се манталитета на личния състав. Постепенно вместо общонационални и родолюбиви  критерии, напред излизат финансовите.

  Сега има нови форми на тероризъм. Техните групировки промениха тактиката си. Например за гр. Алепо в Сирия 90 хилядна редовна армия превзе и ликвидира 6000 сепаратисти едва в рамките на 5 месеца. В Сирия има 6 страни с пряко участие в конфликта, а наемниците са от 30 държави.

  Съществен въпрос на фона на тези дадености е, че България няма конкретна военна стратегия по проблема, а само по националната сигурност.

  След доклада председателя на ОблС на СОСЗР-Ст.Загора полк.о.з. Стефан Пенев връчи на полк. доцент, д-р Горги Димов грамота подписана от Спас Панчев - народен представител в настоящото 44-то Народно събрание и от председателя на ЦС на СОСЗР генерал о. з. Златан Стойков.

  След основния доклад бяха изнесени съдоклади, които съдействаха за детаилно разкриване на същността на елементите на националната сигурност.

  Съдоклад  на тема:„Демографската криза-непосредствена заплаха за националната сигурност на България“- изнесе главен асистент, доктор Радослав Иванов Бонев от ВА „Г.С.Раковски“. В него той акцентува на проблемите на репродуктивните семейства, опасността от промяната на доминацията на етносите, демографската криза като заплаха за националната сигурност, разгледа я като катастрофа, като фактор влияещ на мобилизационната готовност на държавата, особено в Северозападна България. Посочи, че към 30 декември 2018 г. естествения прираст е минус 6.6 % в страната, а в частност в Габровска област е минус 13,6 %. В областите Габрово, Видин и Монтана цели села от редица общини са обезлюдени. Значителна част от трудоспособното население на България е извън пределите на страната. Това е плачевно. И трагично.

  Определено съдоклада на г-н Бонев имаше практико-приложна насоченост, което предизвика редица въпроси и размисъл сред присъстващите. След това главния асистент доктор Бонев бе награден с грамота от секретаря на ОбщС на СОСЗР в гр. Казанлък майор о.з. Стефко Михайлов.

  Съдоклад „Корупцията-заплаха за националната сигурност“ изнесе майор доктор Петър Ангелов Стоилов-също от ВА „Г.С.Раковски“. В академичен стил той разкри същността и структурата на корупцията и нейното влияние върху националната сигурност. Посочи, че през 2018 г. България е била на 77-мо място в света и на първо в Европа по корупционни практики. Според майор Стоилов най застрашените от корупция зони в сферата на публичната администрация обикновено са: възлагането на държавни поръчки, прилагането на разрешителни и лицензиозни режими, приватизацията, събирането на мита, данъци и такси, местната администрация, назначаванета на държавни служители и др.

  Основно корупцията се проявява в икономиката, съдебната власт, журналистиката. Той разкри връзката на корупцията с националната сигурност, икономиката и правовия ред.

  Майор доктор Стоилов също беше награден с грамота подписана от депутати от Народното събрание и ЦС на СОСЗР.

  Последният съдоклад на тема „Използване на въоръжените сили за отговор на съвременните рискови заплахи“ бе изнесен от полковник доцент доктор Николай Тенев Урумов. Акцентира основно за използване на въоръжените сили в две основни направления: първо-в колективната отбрана на страната и второ: в отговор на кризи от невоенен характер като: земетресения, аварии в АЕЦ, пожари, крупни производствени аварии с изтичане на отровни вещества, наводнения, стихийни бедствия, участие в противодействието на тероризма и в преодоляване на последиците от терористичните актове, неутрализиране на невзривени боеприпаси, оказване на хуманитарна помощ. Говори за взаимодействието между българската армия, МВР и гражданската администрация за решаване на тези проблеми.

  Полковник доцент доктор Урумов също бе награден с грамота подписана от депутати от Народното събрание и от ЦС на СОСЗР.

  След докладите започнаха дебати и бяха зададени редица въпроси по обсъжданата тематика. По съществените от тях бяха на о.з. майор Рашо Рашев- за корупцията във високите етажи на властта, о.з. полк. Димитров- за изхранването на населението при кризи от военен и невоенен характер, о.з. майор Генев -за приватизацията и от други участници по въпроси за неграмотността, манталитета и егоизма на хората . Много въпроси бяха зададени за корупцията в съдебната система, при изкупуването на земи от чужденци и др.

  Теоретичната конференция бе закрита от ген. майор от резерва Петър Петров, съорганизатор на конференцията и председател на гражданско сдружение „Българска зора“. В заключителното слово се спря на основните заплахи за сигурността, разграбването на армията, демографската криза, обезбългаряването и раждаемоста.

  Накрая председателят на Обл.С на СОСЗР полк. о.з.Стефан Пенев награди с грамота водещия мероприятието ген.майор от резерва Петър Петров. Той благодари на лекторите, запасните от областта и кадровите военнослужещи за активното им участие в това значимо начинание-изключително ефективно и ползотворно за обогатяване на знанията на хората по тези въпроси и за тяхното родолюбиво възпитание.