Избраха Координационен съвет на запасното войнство

  • 2019-04-25
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  Избраха Координационен съвет на запасното войнство

  23.04.2019 г. Избраха Координационен съвет на запасното войнство

   Спирдон Спирдонов

  Той ще подготви обединителен конгрес. Подкрепено бе и споразумението за съвместна дейност на военно-патриотичните организации от сферата на отбраната и сигурността във връзка с провеждането на форума.

  За председател на Координацонния съвет на запасното войнство (КСЗВ) бе избран генерал от запаса Златан Стойков, а за секретар - полковник от запаса Павел Станев. Членове на КСЗВ са генерал-лейтенант от запаса Петър Илиев, генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков, генерал-майор от запаса Валери Лазаров, генерал-майор от запаса Вълчо Фотев, бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов, бригаден генерал от запаса Бойко Симитчиев  и полковник от запаса Ангел Георгиев.

  Общото събрание на военно-патриотичните организации взе решение за закриване на Обществения съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) с председател генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков, който бе създаден на 22 юни 2011 г. В него членуваха 28 организации. Аргументите бяха, че неговите функции отпадат след създаването на КСЗВ.  

  По-късно в събранието се включиха и председатели на национални пенсионерски организации. Гласувано бе решение да продължи работата по подписката и петицията за преизчисляване на пенсиите, които да бъдат внесени в Народното събрание през септември.