Среща на ЦС на СОСЗР с председателите на общински и районни организации

  • 2019-04-16
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  СОСЗР призовава за запазване структурата на Националния военен университет

  13.04.2019 г. СОСЗР призовава за запазване структурата на Националния военен университет

   Директорът на дирекция „Социална политика и политика повоенно-патриотично възпитание“ в МО Иво Антонов поздрави членовете на ЦС на СОСЗР от името на вицепремира и министър на отбраната Красимир Каракачанов  връчи юбилейни медали „100 години Първа световна война“.

  Спирдон Спирдонов

  Във връзка с одобрения от Министерския съвет на 10 април 2019 г. проект на решение на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ на свое заседание ЦС на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) прие декларация, в която настоява „да се запази структурата на Националния военен университет „Васил Левски“ с Факултет „Общовойскови“, Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ и обслужващи звена във Велико Търново и Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ и Департамент „Чуждоезиково обучение“ и обслужващи звена в Шумен. В основните звена да се запази обучението по акредитираните професионални направления и специалности, както и академичният, преподавателският състав и учебно-материалната база.“

  Предложението  бе направено от председателя на Областната организация на СОСЗР в Шумен полковник от запаса доц. д-р Радослав Узунов от името на областните организации на СОСЗР в Шумен, Варна и Велико Търново и бе подкрепено от членовете на ЦС на СОСЗР без нито един глас „против“ или „въздържал се“. Декларацията е адресирана до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, заместник министър-председателя на обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов и началника на отбраната генерал Андрей Боцев.

  На своето изнесено заседание, което се провежда в Тетевен, Централният съвет изслуша и обсъди годишния отчет, направен от председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков и доклада на ЦКК, прочетен от нейния председател генерал-майор от запаса Георги Кендеров.  Подкрепено бе Споразумението за съвместна дейност за обединение на военно-патриотичните организации в сферата на отбраната и сигурността. Предвижда се на 23 април да се проведе общо събрание, което да стартира по същество процеса на обединение. По този повод бе прието следното решение: „Една от главните цели за всички ръководства на структурите на Съюза продължава да бъде превръщането на СОСЗР в обединителен център на военно-патриотичните и родолюбивите организации в България. Преструктурирането му в единен съюз на офицерите и сержантите на запасното войнство, способен да участва ефективно в обществения живот на страната и да защитава социалните интереси на своите членове. Практическата дейност ще бъде насочена към обединяване на запасното войнство около общи идеи, а не около самопровъзгласили се лидери, колкото и „незаменими“ да са те.“

  Централният съвет прие решение за организиране участието на членове на СОСЗР като независими наблюдатели в предстоящите избори за Европейски парламент и за местна власт. Амбицията е генерали, офицери и сержанти от запаса и резерва да дадат своя принос за честни избори.

  По повод на местните избори бе гласувано решението „Управителните съвети на структурите на всички нива да организират по места тясно взаимодействие с координаторите на гражданското движение „Инициатива за единение на българите“. Да подготвят кандидатурите на свои членове, които да бъдат издигнати за кметове, зам. кметове, председателии, зам. председатели или членове на общински съвети по време на местните избори през есента на 2019 г.“ В заседанието участваха и представителите на движението академик Стефан Воденичаров и академик Георги Марков.

  СОСЗР ще продължи да настоява за преизчисляване на пенсиите.  По този въпрос решението е за мобилизиране усилията на всички членове на Съюза за включването им в подписката и участието им в провеждането на нови протестни действия за преизчисляване на всички пенсии, приемане на закон за възрастните хора и премахването на всякаква дискриминация в пенсионната система.

  Прието бе решение за създаване на необходимата организация от областните (Столичната) организации,  колективните членове, клубовете и дружествата за мобилизиране на своите членове за участието им във Втория национален събор на запасното воинство и конференция на тема: „Състояние и развитие на отбранителните способности и сигурността на страната“,  които ще се проведат на 13,14 и 15 септември 2019 г. в района на гр, Казанлък под патронажа на заместник министър - председателя по обществения ред и сигурността и министъра на отбраната. Стремежът е да има по-голяма атрактивност на отделните модули на Събора и присъствие на минимум 3000 членове на Съюза.

  Членвете на ЦС бяха поздравени лично от заместник-кмета на Община Тетевен майор от запаса Борис Врабевски. От името на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов поздравления поднесе директорът на дирекция Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“ Иво Антонов. Той връчи на генерали и офицери от запаса и резерва юбилеен медал „100 години Първа световна война“, с който те са удостоени със заповед на министъра на отбраната. Министерството на отбраната се нуждае от вас, за да възродим мощта на Българската армия, подчерта Иво Антонов. Вървим напред всички заедно – обединено запасно воинство, Министерство на отбраната и Българската армия, бе категоричен той. Ген. Златан Стойков връчи почетни грамоти на председатели на областни и общински организации и на други офицери и старшини исержанти с принос към СОСЗР. Той получи специална дърворезба, символизираща величието на Българската армия, от председателя на Тетевенската организация майор от запаса Благовест Пандурски.

  За доброто настроение на участниците във форума се постараха мъжката вокална група „Свежен“ от Тетевен, в която преобладават запасни и резервисти, националният бард от Ловеч майор от запаса Милен Тотев и самодейци от структурите на СОСЗР. 

  Преди заседанието участниците поднесоха цветя на паметника на загиналите във войните и войници в мирно време на центъра на Тетевен. Днес ще се проведе среща на централното ръководство на съюза с председателите на общинските и районните организации.