Декларация на УС на СОСЗР

  • 2019-04-16
  • Автор: Управителен съвет на СОСЗР

                                                                         ДЕКЛАРАЦИЯ
                                                          на УС на СОСЗР от 15.04.2019 г.
  Във връзка с публикувана информация на 14.04.2019 г. на сайта на „известна агенция“ отнасяща се за предварително планирано, организирано и проведено на 13 и 14 април 2019 г. национално мероприятие в оздравителен комплекс „Здравец“ – гр. Тетевен, област Ловеч, за отчитане дейността на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) за 2018 г. и Национална среща с председателите на общински и районни организации, както и по други въпроси от вътрешен характер, съгласувани с Министерството на отбраната и с участието на негов представител, УС на Съюза прие следната декларация:
  Считаме, че публикуваната информация на посочената по-горе „агенция“ е невярна, некоректна, тенденциозна и в същата се правят политически инсинуации за целите и характера на проведеното в гр. Тетевен мероприятие. Съгласно чл. 6 от Устава на СОСЗР същият по своя характер е „национална, съсловна, родолюбива, независима и непартийна организация“ и се изгражда на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението. Със своята досегашна дейност Съюзът е доказал, че е такава организация.
  УС счита, че на подобни неверни информации не следва да се обръща внимание и да се задълбочава полемиката.


                                                                                                                                                От УС на СОСЗР