МО предлага краткосрочен отдих в с. Орешак

  • 2019-02-28
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  МО предлага краткосрочен отдих в с. Орешак, Община Троян. Какви са цените?

  Спирдон Спирдонов

  В Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди на МО в с. Орешак, Община Троян, има възможност за краткосрочен отдих. Става дума за 5, 7, 10 и 15 дни. Дългосрочното настаняване е за повече от три месеца. Какво и колко се плаща за краткосрочен отдих? Отговор на този въпрос дава заповед от началото на февруари на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ Валери Стоянов. Тя определя стойността на заплащане за един ден, като включва нощувка, храноден и ДДС.

  „За ветераните от войните на България, в размер на 24,26 лв. (двадесет и четири лв. и 26 ст.), представляваща 25% от утвърдената себестойност на един пълен пансион (включващ 1 нощувка,1 пълен храноден и ДДС) за 2019 г., а останалите 75% са за сметка на субсидията от бюджета на Министерството на отбраната, съгласно чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните.

  За военноинвалидите и военнопострадалите, в размер на 24,26 лв. (двадесет и четири лв. и 26 ст.), представляваща 25% от утвърдената себестойност на един пълен пансион (включващ 1 нощувка, 1 пълен храноден и ДДС) за 2019 г. Разликата от 75% до пълната стойност е за сметка на държавния бюджет, съгласно чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

  За пенсионираните военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в размер на 80% от основната пенсия, изчислена за един ден, спрямо дните в календарния месец на ползването на услугата.

  За придружаващите съпрузи на лицата по т. 1.1 и т. 1.3 (б.р. – ветерани и пенсионирани военнослужещи) от настоящата заповед, в размер на 80% от основната пенсия, изчислена за един ден, спрямо дните в календарния месец на ползването на услугата.

  При ползване на краткосрочен отдих, правоимащите лица следва да представят платежно нареждане за платена такса по банковата сметка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, Териториален отдел – гр. София: BG27UNCR70003122848139 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ; BIC : UNCRBGSF.“

  Във връзка със заплащането от пенсионираните военносллужещи и придружаващите ги съпрузи помолихме г-н Стоянов за конкретен пример, който да улесни правоимащите. „Ако получаваната пенсия е в размер на 600 лв, дните за краткосрочен отдих – настаняване са 5 дни, месецът е февруари, който има 28 дни, се получава следната сметка. 80 процента от 600 лв. са 480 лв. Като разделим 480 лв. на 28 дни, получаваме, че за един ден се плащат 17, 14 лв. Т.е. за 5 дни пенсионираният военнослужещ трябва за заплати 85, 70 лв., което става по посочената вече банкова сметка.

  ***

  Материалната база в Дома се състои от пет модерни самостоятелни вили. Всяка от тях разполага с по 10 уютни самостоятелни стаи с по 2 легла и санитарен възел, TV с кабелна телевизия, хладилник. Всяка вила разполага с всекидневна, столова, библиотека, перално помещение със сушилня за лични нужди.

  Домът е в непосредствена близост до Троянския манастир. Мястото е характерно със спокойствие, чист въздух и контакт с природата.

  Грижата за настанените лица е поверена на екип от професионалисти.

  Лице за контакт: гл. специалист Пламен Петков, GSM: 0892 606 909 (От агенцията предоставят още два телефона за консултация при необходимост: Ралица Тодорова – 0879 943 660 и Ружа Савова – 0892 606 799)