Вторият национален събор на запасното войнство - отново под патронажа на министъра на отбранатa

  • 2019-02-04
  • Автор: Спирдон Спирдонов

  Вторият национален събор на запасното войнство - отново под патронажа на министъра на отбранатa

  Предложението беше прието от вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. То бе направено от председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков. В днешната среща в МО участваха още заместник-председателят на СОСЗР генерал-майор от запаса Васил Върбанов, главният секретар на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, неговият заместник генерал-лейтенант Димитър Илиев, началникът на политическия кабинет подполковник от запаса Илия Налбантов, директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание” Иво Антонов, директорът на дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната” Климентина Денева-Върбанова, главният директор на Главна дирекция „Инфраструктура в отбраната” Татяна Александрова и изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Валери Стоянов.

  По решение на ЦС на СОСЗР съборът ще бъде на 14 и 15 септември т.г. отново в местността „Крънска кория” край Казанлък. На 13 септември ще се организира конференция с акцент върху провеждащите се стратегическите прегледи на сигурността и отбраната. Представен бе идеен проект за реализиране на инициативата, чиято цел е повишаване престижа на военната професия и сплотяване на запасното воинство. В него се предвижда участие на видовете въоръжени сили и на 68 бригада „Специални сили” с покази и демонстрации на способности. Министърът препоръча да се засили атрактивната страна на проявата, за да се привлекат по-голям брой участници, включително и от широкото гражданство.

  В този състав бяха обсъдени и някои проблеми, които стоят пред запасното войнство и членовете на военно-патриотичните организации. Министърът даде указания и постави съответните срокове за търсене на решения. Става въпрос за осигуряване участието на СОСЗР в Международната конфедерация на офицерите от резерва към НАТО-СИОР, за ползването на ВМА и нейните регионални болнични звена от военнослужещи, които не са се пенсионирали по чл. 69 от КСО, за предоставянето на помещения във военните клубове за ползване от военно-патриотичните организации и заплащането на консумативите, за вдигането на месечния доход за ползване на социалните кухни към МО и др.

  Ген. Стойков покани министър Каракачанов на заседанието на ЦС на СОСЗР на 12 април, когато съюзът ще отчете своята едногодишна дейност. Обсъдени бяха и някои възможности за съвместна работа с МВР с оглед на това, че около 5 000 членове на СОСЗР са служили в органите на вътрешното министерство.