Клуб „ГРАНИЧАРИ“ към Столичната организация на СОСЗР отчете успешна 2018 година

  • 2018-12-02
  • Автор: полк. о.з. Иванчо Георгиев, секретар на клуб „ГРАНИЧАРИ“

  На 27.11.2018 година в залата на СОСЗР се проведе годишното отчетно събрание на водещата граничарска организация в столицата. В него по традиция участва и представителна група от граничарското дружество „Млден Калеев“ от РО „Красна поляна“, водени от основателя и председател на клуба ген.майор о.з. Стефан Ангелов, почетен член на СОСЗР и зам.председателя полк. о.з. Иван Тодоров. Гости бяха зам.председателя на СОСЗР ген.майор о.з. Васил Върбанов и председателя на Столичната организация бр.ген. о.з. Стефан Стефанов.  В залата звучаха популярни граничарски песни, които допълваха тържествената обстановка. Полк. о.з Павел Станев, председател на клуба и главен секретар на СОСЗР откри годишното отчетно събрание на клуб „ГРАНИЧАРИ“ и помоли със ставане на крака и едноминутно мълчание да се почете паметта на починалите граничари, членове на клуб „ГРАНИЧАРИ“ и дружество „Младен Калеев“.  Тържествено бе посрещнато знамето на клуба, връчено от председателя на СОСЗР на 27.03.2018 г., по случай 25 годишния юбилей от създаването на клуб „ГРАНИЧАРИ“ - град София.  Беше обявено приемането на нови членове на клуба – подполк. о.з. Румен Стоянов и серж. з. Тошко Манолов. Връчена бе и членската карта на г-жа Елена Зографова – съпруга на генерала от запаса Ради Славов - заместник командващ на Гранични войски.  Обстоен доклад изнесе полк. о.з. Павел Станев. В него бе очертано най-характерното през годината в съвместната работа на новото ръководство на Съюза, Столичната организация и активното участие на граничарите в провежданите мероприятия и е представена дейността на клуба. а също така и констатации и изводи от участието на граничарите и клубния съвет в мероприятията.  Особено внимание бе обърнато на подготовката за провеждането на VI Национален събор на граничарите в България - действащи и запасни, който ще се проведе на 30 март 2019 г. в град Любимец, под патронажа на Министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и активното участие на кметовете на общини - Любимец, Свиленград и Ивайловград, общинската организация на СОСЗР в Свиленград, началниците на Гранично полицейски управления и председателите на клубове и дружества на граничарите от района.      След кратки изказвания на членовете на клуб бяха приети предложените проекторешенията. Тържествено бе изпращане знамето на клуба. След което събранието бе закрито. Всички бяха поканени, по стара българска традиция, в ресторанта на Съюза с чаша вино да отпразнуваме една успешна година.