Учредено е дружество "ГРАНИЧАР" към областната организация на СОСЗР-Враца

    • 2018-11-16
    • Автор: полк. о.з. Павел Станев, гл.секретар СОСЗР

    На 15 ноември от 11 часа в клуба на областната организация на СОСЗР-Враца беше учредено дружество "ГРАНИЧАР" към областната организация на СОСЗР-Враца, за което беше изготвен и учредителен протокол. За председател на дружеството единодушно бе избран подполк. о.з. Младен Ушатски.

    В учредителното събрание участваха 8 бивши граничари, които влязоха в новото дружество. Освен тях на събранието присъстваха и: полк. о.з Павел Станев - главен секретар на СОСЗР и председател на клуб "Граничари" към Столичната организация на Съюза, майор о.з. Радослав Божинов - председател на областната организация на СОСЗР-Враца, полк. о.з. Сл. Каменов - член на клубния съвет на клуб "Граничари" към Столичната организация. Те поздравиха инициаторите за създаването на новото дружество, запознаха го с дейността на Съюза и пожелаха на дружеството и неговото ръководство попътен вятър.