Благодарствена грамота за проф. д-р Богдан Угърчински

    • 2018-11-01
    • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

    Председателят на СОСЗР ген. о.з. Златан Стойков връчи на проф. д-р Богдан Угърчински „Почетна грамота 110 год. СОСЗР“, с която му благодари за подпомагане работата на Съюза. Церемонията се проведе с участието на членовете на УС на СОСЗР. Оценявам високо нашата съвместна дейност и се надявам тя да продължи и за в бъдеще, каза професорът.    Проф. д-р Богдан Угърчински е офицер от запаса, завършил е ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”. Той е президент на консорциума „Велграф Груп", който обединява около 40 фирми от различни области – водно строителство, енергетика, информационни технологии, трансфер на технологии, управление на човешки ресурси. В частния бизнес навлиза успешно преди над 20 години. Помага му опитът, който започва да трупа след 1966 г., когато завършва военноморското училище във Варна.  След това е работил в ИГ „Български търговски флот”. Специализира информационни технологии – ст.н.с, доктор на техническите науки. Работи и ръководи информационни служби в България и чужбина, включително и в ръководните органи на бившия СИВ. Основател е на информационния център за трансфер на технологии „Информа". Президент на консорциум от частни фирми „ВЕЛГРАФ ГРУП“. Професор хонорис кауза на Московския университет „М.В. Ломоносов”. Бизнесмен на България 2008 г.