Заседание на Военно-патриотичните организации

  • 2018-10-25
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  Ген. о.з. Златан Стойков, председател на СОСЗР, насрочва съвещание на военно-патриотичните отганизации за продължаване на процеса на обединението на запасното войнство. Ще бъдат разгледани основно следните въпроси:

  1.Обсъждане необходимостта от съществуване на "Обществения съвет" и предлагания "Председателски съвет"
  2. Създаване на "Работна група", която да се занимае активно с изработване на документите за обединение на запасното войнство.

  Съвещанието ще се проведе на 6 ноември, вторник, от 10.00 часа в заседателната зала на СОСЗР - София, бул. "Христо Ботев" № 48, етаж. 1.

  Моля председателите на военно-патриотични организации, които не са получили съобщение по електронната поща, да заповядат на съвещанието.