Учредиха Национален съвет на военнопатриотични и пенсионерски организации

    • 2018-10-24
    • Автор: полк. о.з. Спирдон Спирдонов, гл.редактор на Сдружение "БВ-21"

    Първият национален протест, проведен на 17 октомври т.г., на който пенсионерите поискаха достойни доходи, ще бъде последван от втори. Днес организаторите решиха това да стане пред Народното събрание през следващия месец във времето, когато депутатите обсъждат на първо четене бюджетните закони. Датата и часът ще бъдат съобщени допълнително.

    За създаване на по-стройна организация и сплотяване на редиците бе учреден Национален съвет на военно-патриотични и пенсионерски организации. За председател бе избран генерал от запаса Златан Стойков – председател на СОСЗР. Седалището на съвета ще бъде централата на СОСЗР. Инициативният комитет за организиране на протеста ще прерастне в оперативен орган на националния съвет.


    Искаме реалните размери на пенсиите си, е основното настояване, около което се обединиха участниците в съвещанието при обсъждане на резултатите от първия протест и набелязване на организационните стъпки за втория.