Отговор на г-н Сотир Цацаров, гл.пролурор

    • 2018-10-24
    • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

    Във връзка с изпратената до председателя на 44 Народно събрание г-жа Цвета Караянчева, председателя на Министерския съвет г-н Бойко Борисов и главния прокурор на Р. България г-н Сотир Цацаров Декларация на Управителния съвет на СОСЗР в защита на четиримата български граничари, разследвани в Турция за смъртта на турски бракониер през 2008 год., получихме отговор от г-н Цацаров.

    В него г-н Цацаров казва, че по време на наказателното производство през 2008 год. на военноокръжната прокуратура в гр. Сливен прокуратурата е приела, че българските гранични полицаи са действали правомерно и са изпълнили стриктно своите служебни задължения по защита на държавната граница. Поради това наказателното производство е прекратено, което е потвърдено и от военния съд. През 2014 год. Европейският съд по правата на човека е отхвърлил претенциите на наследниците на починалия турски гражданин, приемайки същите мотиви. По нататък г-н Цацров казва, че приема напълно всичко, изложено в Декларацията на УС на СОСЗР. И завършва с изреченията: "Граничните полицаи са изпълнили дълга си. Сега е ред на българската държава да изпълни дълга си към тях."

    Факсимилно копие на отговора на главния прокурор на Р. България г-н Сотир Цацаров