МВР и СОСЗР продължават сътрудничеството си в дух на разбирателство и колегиалност

  • 2018-10-22
  • Автор: полк. о.з. Павел Станев, гл.секретар на СОСЗР

  На състоялата се среща на 18 октомври 2018 в сградата на Министерството на вътрешните работи министърът на вътрешните работи Младен Маринов и председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва ген. (з.) Златан Стойков отчетоха установените през години взаимоотношения в дух на разбирателство и колегиалност.

    
  Министър Маринов посреща ген. Стойков

  В този контекст двамата обсъдиха продължаването на срока на рамковото споразумение за сътрудничество между МВР и СОСЗР. Ген. (з.) Златан Стойков предложи в новото споразумение да бъдат включени и следните въпроси:

  1.      Ръководството на Съюза да Ви предлага за награждаване на членове на СОСЗР, работили в МВР;

  2.      В 26 населени места има разкрити „Социални кухни“ към МО. Предлагаме двете министерства да постигнат споразумение и нашите членове, работили в МВР да могат да ползват тези кухни, ако отговарят на условията за тях;

  3.      При чествания свързани с национални и регионални празници и на загиналите служители от МВР, при мотивирано предложение от Съюза, МВР да отпуска безвъзмезден ведомствен транспорт;

  4.      В състава на създадените към ръководствата на МВР обществени и социални съвети да бъдат предвидени и бройки за членове на СОСЗР от МВР;

  5.      Предлагаме след подписването на Споразумението да бъде определена структура от МВР, с която да координираме изпълнението на договореностите между МВР и СОСЗР и съответно регионалните дирекции на МВР и областните съвети на Съюза.

  Министър Маринов и ген. (з.) Стойков се договориха зам.министър Милко Бернер и гл.секретар на Съюза полк. (з.) Павел Станев да продължат работата по рамковото споразумение, в т.ч. и по новото предложено от СОСЗР. И при съгласие на двете страни по тях, чрез размяна на писма до края на годината, да се подпише новото рамково споразумение.


  Министър Маринов благодари за изразената готовност за съдействие и приветства споделения опит и опора от страна на съюза.


  Новината от срещата е, че министър Маринов прие направеното му от ген. (з) Златан Стойков предложение 6-ият национален събор на граничарите, действащи и запасни, който ще се проведе на 30 март 2019 год. в гр. Любимец, да бъде под патронажа на министъра на вътрешните работи Младен Маринов.


  Ген. Златан Стойков връчва "Ненориален знак" на министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов


  Обща снимка на двете групи

  В срещата участваха зам.министрите на вътрешните работи Милко Бернер и Стефан Балабанов, зам.председателите на СОСЗР ген.майор (з.)  Васил Върбанов, полк. (з.) Кънчо Киров, полк. (з.) Чавдар Петров и главният секретар на Съюза полк. (з.) Павел Станев.