Насрочен е национален протест в подкрепа на исканията за осъвременяване на пенсионното осигуряване

  • 2018-10-13
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  Уведомявам членовете на СОСЗР и всички интересуващи се от този въпрос граждани, че на 04.10. т.г. се проведе събрание на учредителите на Петицията, Подписката и Декларацията от името на 19 военно-патриотични и пенсионерски организации с искания по пенсионното осигуряване до НС, МС, Президентството и Омбудсмана на РБългария. На събранието бяха обсъдени действията на управляващите в отговор на нашите искания. От проведените разисквания се стигна до извода, че държавните институции не са взели под внимание четири от 5-те искания за решаване на проблемите на пенсионерите. Договарянето със синдикатите за вдигане на осигурителния праг на 3000 лева и на тавана на пенсиите на 1200 лева все още е под въпрос, тъй като среща съпротивата на работодателите и трябва да се реши от парламента при утвърждаване на бюджета за Държавното обществено осигуряване.
  На събранието се взе решение за провеждане на национален протест за изпълнение на поставените искания. Протестът ще се проведе на 17 октомври 2018 г. (сряда) от 11.00 часа пред Министерския съвет с шествие до Народното събрание. Поканени са всички военно-патриотични и пенсионерски организации, по голямата част от които заявиха подкрепа и участие в протеста. Желателно е да има участници от цялата страна. С това ще покажем нашето единство и решителност да се чуе и нашата дума, и че няма да допуснем повече да бъдем манипулирани.  Напомняме, че ние не се борим само срещу тавана на пенсиите, който засяга една малка част от пенсионерите. Ние искаме да се обърне внимание и на проблемите на пенсионерите с по-ниските пенсии, и като цяло проблемите на пенсионерите в България. Това ще укрепи нашето единство и ще повиши авторитета на Съюза пред другите партньорски организации.
  Всякакво колебание и отстъпление пред подадените „трохички“ от управляващите, каквито сигнали вече има, ще бъде пагубно за нашето, все още крехко, единство. Подобно „предателство“ ще наруши доверието на пенсионерите в България и останалите граждани към инициаторите на учредителите - 19 военно-патриотични и пенсионерски организации.

  По време на протеста да не се допускат партийни лозунги и участие на партийни лидери, както и призиви за оставки. Лозунгите и плакатите трябва да са свързани с нашите искания и да показват населеното място, откъдето са съответните групи. Необходимо е да се следи за недопускане на провокации от групи, които не са в духа на протеста.

  Очакваме да се прояви голяма активност и решителност от всички пенсионери в София и в цялата страна.
  Пожелаваме си успех в това първо национално събитие!