Предстои представяне във Варна на книгата "Владо Тодоров - генералът разузнавач"

    • 2018-10-11
    • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

    Получена е покана от Управителния съвет на "Асоциацията на разузнавачите от запаса", колективен член на СОСЗР, за провеждането съвместно с Национална асоциация "Сигурност" и военно-патриотичните съюзи - Варна на официалното представяне на книгата "Владо Тодоров - генералът разузнавач", с автори Атанас Кременлиев и проф. Бончо Асенов, на 18.10.2018 год. от 17.00 часа в сградата на СОСЗР-Варна, ул. Ген. Столетов № 3.


    Поканват се всички членове на Съюза и интересуващи се граждани от личността и работата на ген. Владо Тодоров, да посетят официалното представяне на книгата.