Социалната комисия в парламента обсъди предложенията за по-високи пенсии

  • 2018-10-03
  • Автор: полк. о.з. Спирдон Спирдонов, гл.редактор на СБВ-21

  На 26.09.2018 год. се състоя заседание на социалната комисия в Народното събрание по повод на внесените до председателя на Народното събрание Петиция и Декларация. 19 обществени организации, вкл. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, се обявиха за преизчисляване на пенсиите и премахване на „тавана” за всички, а не само за новоотпуснатите, като  внесоха на 21 май т.г.  в Народното събрание петиция и декларация. С това те предизвикаха дискусия в парламентарната комисия с председател д-р Хасан Адемов, в която се включиха не само депутати. Кой от тях каква позиция зае?Единствено до пари ли опира въпросът? Четете информацията на колегите от БТА. Отделно публикуваме становището на генерал-майор от запаса Васил Върбанов, председател на Инициативния комитет и заместник-председател на СОСЗР.

  Председателят на социалната комисия г-н Хасан Адемов

  Отпадане на тавана на всички пенсии би струвало допълнително 155 милиона лева за 2019 година, каза управителят на НОИ Ивайло Иванов по време на дискусия в парламентарната социална комисия, съобщава БТА. Комисията по труда и социалната политика обсъди искане на инициативен комитет от пенсионерски организации. Едно от исканията на пенсионерите е през 2019 година да падне таванът на всички пенсии, а не само на новоотпуснатите, както е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Пенсионерите искат още преизчисление на всички пенсии с актуален среден осигурителен доход, както и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане от 1 януари 2019 година 55 процента от минималната работна заплата.

  Необходимата сума за всички искания на пенсионерските организации е един милиард и 645 милиона лева за 2019 година. За преизчисление на пенсиите със средния осигурителен доход за 2018 година са необходими - един милиард и 440 милиона лева, за увеличението на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст са необходими - 50 милиона лева, за отпадането на тавана на пенсиите са необходими допълнително 155 милиона лева, уточни управителят на НОИ.

  По думите му това би увеличило общите разходи за пенсии за 2019 година до над 11,5 млрд лева, което е над 10,3 от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2019 година. Трансферът за покриване на недостига от средства ще надхвърли 5 процента от БВП при прогноза около 3,7 за 2019 година.

  Социалният министър Бисер Петков обясни, че твърденията, че ограничаването на пенсиите от таван е противоконституционно, са отхвърлени от компетентните органи - по това са се произнесли Европейският съд за правата на човека и Комисията за защита от дискриминацията.

  Той подчерта, че е важно да се обсъди дали отпадането на тавана на пенсиите може да бъде поето като допълнителен разход от ДОО от държавния бюджет. Бисер Петков допълни, че изчислените размери на някои от старите пенсии без таван са смущаващи за общото разбиране за размера на пенсиите.

  Министърът смята, че става дума и за предвидимост, която законодателството, особено това в областта на пенсиите, трябва да има. Той допълни, че в 18 държави членки на ЕС има ограничения на размера на пенсиите - или като абсолютен размер, или като референтна стойност, или някакъв друг регулатор.

  Бисер Петков съобщи, че в проекта на Държавното обществено осигуряване за следващата година ще бъде заложено осъвременяване на пенсиите с 5,7 на сто, което е по-съществен ръст от предходните години и той се обуславя от по-високия темп на нарастване на средния осигурителен доход.

  Според него презчисляването на всички пенсии с актуален осигурителен доход за 2018 г. би увеличило съществено разходите за пенсии на ДОО и би нарушило финансовата устойчивост на пенсионната система, която с последните изменения в КСО е стабилизирана - нивата на дефицита са почнали да намаляват. Устойчивостта на всеки пенсионен фонд е предпоставка да посреща бъдещи задължения, заяви министърът.

  Светлана Ангелова от ГЕРБ също смята, че финансовата стабилност ще даде сигурност и за бъдещите поколения. Тя подкрепя всяко увеличение на доходите на възрастните хора, но смята, че за да се изпълнят тези искания трябва да има или драстично увеличение на осигурителната вноска и данъците, или съкращения. По думите й борбата с бедността не трябва да бъде само приоритет на пенсионната политика, а да е пакет от мерки на всички системи.

  Предложените мерки ще имат положителен ефект върху доходите на пенсионерите, но той ще е неустойчив, а цената, която трябва да плати обществото, ще бъде непосилна, заяви Ангелова.

  Георги Гьоков от БСП смята, че дискусията незаслужено се измества само върху отпадането на тавана на всички пенсии, което той намира за справедливо, но не единствено важно искане. Гьоков попита справедлива и адекватна ли е една пенсионна система, която осигурява средна пенсия от 340 лева при среден осигурителен доход 850-900 лева. Исканията на тези пенсионерски организации отразяват 100 процента исканията на пенсионерите в България, заяви депутатът. Той допълни, че е справедливо преизчисление на пенсиите, ако не със средния осигурителен доход за 2018 година, то поне с по- актуален.

  Председателят на социалната комисия Хасан Адемов подчерта, че комисията изготвя становища по внесени законопроекти, а не по меморандуми.

  Ген. Васил Върбанов, председател на инициативния комитет от пенсионерски организации, внесъл предложението, заяви, че над 2 милиона пенсионери са със средна пенсия от 321 лева, каквато е в момента линията на бедността. Според него исканията са реалистични и наложителни.


  ***


  Предлагаме на вашето внимание становището на генерал-майор от запаса Васил Върбанов, председател на Инициативния комитет, зам.председател на СОСЗР във връзка с проведената днес дискусия в Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание по пенсионното осигуряване.


  В последно време в средите на българските пенсионери зрее огромно напрежение, може да излезе извън контрол. След редица експерименти с реформите в пенсионното осигуряване, по-голямата част от пенсионерите живеят в условия на мизерия, бедност и лишения от най - необходимото за нормален живот. Над 2 млн пенсионери (по официални данни на НОИ) са със средна пенсия от 321 лв., каквато е „линията на бедността“


  Брой пенсионери с изчислени пенсии към 31.03.2018 г.

  Изчислена пенсия

  Брой пенсионери

  Среден размер в групата

  До 910 лв.

  2 169 638

   321,53 

  От 910 ,01 до 1040 лв.

   25 352

   969,05

  От 1040,01 до 1200 лв.

   16 344

   1 109,82

  От 1200,01 до 1500 лв.

   10 578

   1 314,20

  От 1500,01 до 2000 лв.

   2 606

    1 654,94

  От 2000,01 до 3000 лв.

   508

   2 301,37

  Над 3000 лв.

   90

   4 130,95

  Всичко над тавана :

  55 478

   


  Определено разочарование в пенсионерските среди предизвика и обстоятелството, че в „Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019- 2021 г.“  не са заложени нови политики и идеи в областта на пенсионното дело, които да водят до чувствително увеличаване на пенсиите на българските граждани.

  Взетите решения по социалната политика за отделни групи от обществото са на принципа на „гасене на пожари“. Счита се, че за пенсионерите актуализацията на пенсиите с 3,8 % за 2018 г. и обещаните 5,7 % за 2019 г.при драстично повишение на цените на услугите и продуктите от първа необходимост, тези мерки са достатъчни.

  Те са козметични и са твърде далеч от кардинални решения за устойчиво и чувствително нарастване на пенсиите. Към това следва да се добави, че някои от взетите решения, като например великденските надбавки, се възприеха като дискриминационни по отношение на пенсионерите, за които те не се отнасят. Със символичното подпомагане само на част от пенсионерите се пренебрегнаха основни принципи на пенсионната система, каквито са принципите за справедливост и равнопоставеност.

  Несъобразяване с тези принципи е и другата крайност в решенията за пенсионната система. В нарушение на Конституцията на Р. България, на закони и международни конвенции, вече много години се прилага нормата заложена в Кодекса за социално осигуряване, в съответствие с която  се  ограничава максималния размер на пенсиите. В тази насока е и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, който гласи, че „не са облагаеми доходите от задължителното осигуряване в България и чужбина, както и чл. 6, ал. 2 от КСО, който изисква осигурителните вноски да включват доходите от трудова дейност.

  По силата на §6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване за така нареченият „таван“ на пенсиите, който от 01.01.2019 г. ше се прилага само за тези пенсионери, пенсионирани до 31.12.2018 г., а останалите десетки хиляди български пенсионери ще бъдат ощетени и подложени на дискриминация.

  Още по-несправедливо е, че това ограничение засяга граждани, чиято трудова дейност е била съпроводена с голямо физическо и психическо натоварване и риск за техния живот и здраве, които поради характера на извършваната от тях работа са получавали по-високи възнаграждения и са имали по-големи отговорности. Това са миньори, летци, служители от  Ръководство въздушно движение, военнослужещи, моряци, водолази, енергетици, химици, служители от службите по обществения ред и сигурността, от правораздавателните и правозащитните органи, учени, инженери и др. Като пенсионери, тези граждани сега понасят последствията от своята напрегната трудова дейност. Мнозина от тях си отидоха огорчени твърде рано от този свят и не дочакаха отпадането на тавана на пенсиите.

  В изпълнение на конституционната повеля, че „Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси“, на 21. 02. 2018 г., в съответствие със „Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, на събрание на пенсионери, подехме „гражданска инициатива“ да излезем с предложение до компетентните държавни власти за  премахване на ограничението върху максималния размер на пенсиите.

  Избраният Инициативен комитет организира изпълнението на всички законови процедури. Подготви се Петиция и се организира в цялата страна Подписка с над 5000 подписа в нейна подкрепа. Подписката е символична и показва, че в нея участват граждани с различни възрасти и професии.

  За да не бъдат манипулирани и противопоставяни пенсионерите на бедни и богати, 19 граждански организации с нестопанска цел обединиха усилията си в Обща Декларация със справедливите  искания на своите членове за чувствително повишаване на пенсиите и на социалния статус на пенсионерите, с която предлагат:

  1. От 01. 07. 2019г.  да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлация за  2016 и 2017 година.

   2. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ), от 01. 01. 2019 г.  да възлезе на 55% от от минималната работна заплата, установена за същата година.

  3. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест или военна инвалидност, да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба свързана със социалното осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждания и да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение от 100% до 160% за различните пенсии.

  4. Да се отмени §6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, тъй като тази норма е в нарушение на принципите на равнопоставеност и справедливост, и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.

  5. Да се приеме закон за възрастните хора,  които съставляват над 30% от населението на България.

  Петицията заедно с Подписката и Декларацията на гражданските организации, както вече ви е известно, са внесени в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет и при Омбудсмана на Р България.

  Тези наши искания са реалистични, изпълними и крайно наложителни. Държавата разполага с източници и неизползвани резерви за осигуряване на необходимия финансов ресурс за поетапно и чувствително повишаване на пенсиите на българските пенсионери, които заслужават достоен живот и спокойни старини.

  Обясненията в отговора от МТСП са за пред лаици и се опровергават дори само с приетото решение за параграф 6, ал. 1, от ПЗР на КСО, с който отпада ограничението на пенсията само за тези, които се пенсионират след 01.01 2019 г. За тях принципа за солидарност няма да важи. За тези, които и досега са били солидарни това ограничение се очаква да отпадне, когато те самите отпаднат по естествен път от обществото. Парадоксалното е това, че тези за които няма да има „таван“ вземат решенията и тълкуват Конституцията и законите избирателно в полза на тези решения.

  Искам да заявя, че крайно некоректни са изявленията по медиите на високо поставени лица, с които внушават на обществото, че законно определените пенсии на ощетените лица са „несправедливо“ изчислени и неоснователно, без конкретни доказателства се обвиняват в измама. За това е отговорна държавата със своите институции. Отново се поставя въпроса – как обществото ще възприеме високите пенсии само на тези, които досега са ощетявани, а не на тези, които ще бъдат привилегировани. Възниква въпросът за справедливостта и солидарността и по отношение на актуализацията на заплатите по върховете и на администрацията, с огромната разлика между бедните и богатите, и с начина на придобиване на богатството за една голяма част от тях.

  Неправдоподобно и абсурдно е изявлението по медиите, че преди 1997 година не е имало сериозни документи. Не е имало регистър, но са били налице финансови документи, които по закон се съхраняват десетки години и са достъпни за изясняване на всякакви спорове. Ако е имало спорни моменти НОИ е бил в състояние да намери необходимите доказателства.

  В заключение искам да подчертая, че с Петицията, Подписката и Декларацията показваме, че повече не могат да ни считат само като един обикновен електорат, който може да бъде манипулиран и разделян на противопоставящи се една на друга групи, а като гражданско общество, от граждани с чест и достойнство, които открито заявяват своята гражданска позиция.


  Благодаря за вниманието!