Послания до държавните институции и гражданските организации от конференцията

    • 2018-09-19
    • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

    На проведената конференция на тема „Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната“, организирана съвместно от СОСЗР, ВА „Г.С. Раковски“ и ЦВО, проведена в гр. Казанлък на 14.09.2018 год., ръководството на СОСЗР предложи следните „Послания до държавните институции и гражданските организации от конференцията“. Те бяха раздадени на всички участници с предложение да бъдат разпратени до всички държавни институции и гражданските организации.

    Текста на Посланието - първа и втора страница.