Предложение на СОСЗР: Нов таван на доходите за достъп до социалните кухни

  • 2018-09-04
  • Автор: Венцислав Жеков, кореспондента на в. „Българска армия“

  Публикуваме разговор на ген. о.з. Златан Стойков с кореспондента на в. „Българска армия“ Венцислав Жеков, публикуван във вестника, бр. 33/ 17.08.2018 г., стр. 1.


  При преизчисляването на пенсиите от 1 юли тази година се създаде проблем при възможността за ползване на социалните кухни от пенсионирани военнослужещи. Още от времето на министър Николай Ненчев предложението за повишаване на прага за право на ползване на социални кухни от пенсионирани военнослужещи е таванът на доходите да се повиши от 370 лв. на 470 лв., но не успяхме да го постигнем. Това каза специално за вестник „Българска армия“ председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) генерал о.з. Златан Стойков, който беше началник на ГЩ на БА и на отбраната в периода 2006-2009 г.


  Право да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната имат лица, месечният доход на които е по-нисък от 370 лв., което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията, и декларация  – Приложение №1, за липса на допълнителни доходи по смисъла на § 1, ал. 1, т. 9 и т. 10 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, в т. ч. от наеми, лихви, възнаграждения. Проблемът засяга основно военни пенсионери, които са пенсионирани по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. 

  Необходимо е прагът за право на ползване на социална кухня към МО да се промени от 370 на 470 лв. в наредбата, която касае тези правни положения, твърди генерал о. з. Стойков. Той обясни, че е разговарял с Валери Стоянов – изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, който също приема, че е необходима промяна. 

  Има опасност тези кухни да се затворят. Сега става ясно, че се очаква таванът да се качи до 510 лв. Тоест ако човек получава 511 лв., няма да може да се възползва от услугата, каза още бившият началник на ГЩ на БА. 

  Промяната на наредбата зависи от Министерството на отбраната и генералът изрази надежда, че ще бъдат взети мерки, за да не загубят масово хората правото на услугата „социална кухня“. 

  Министърът на отбраната даде срок до 30 май проблемът да се разреши, но решение няма, посочи още председателят на СОСЗР. 

  Доставката на храна в социални кухни премина от военните столове (към военните формирования) към хранене от външни изпълнители – фирми. Изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” е уверил ген. Стойков, че агенцията полага усилия за предоставяне на по-добри социални услуги на членовете на военно-патриотичните съюзи.