Проведена работна среща на СОСЗР с ИА "ВК и ВПД"

  • 2018-09-03
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  На 24 август 2018 г. в сградата на Централния военен клуб в София се е състояла работна среща на председателя на СОСЗР ген. о.з. Златан Стойков и председателя на СВИВП мл.лейт. инж. Петър Велчев с изп.директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" г-н Валери Стоянов. На срещата присъстват и полк. о.з. Спирдон Спирдонов и експерти от ИА "ВК и ВПД". Срещата е по повод на постъпило писмо в Агенцията относно искане за предоставяне на бившия гарнизонен стол в гр. Банско за нуждите на Военно-патриотичните съюзи. На срещата са обсъждани и следните въпроси:

  1. Предоставяне на помещения във военните клубове за нуждите на ВПО, заплащането на консумативните разходи и други...

  2. Ползването на социалните кухни.

  Вследствие на проведения разговор са взети следните решения:

  1. ВПО да инициират писмо до министъра на отбраната за промяна на настоящето законодателство, с оглед ползване под наем на военните клубове, даване на възможност за извършване на търговска дейност в тях и не заплащане на консумативните разходи.

  2. За помещенията във военните клубове, ползвани от ВПО, да се осигурят електромери от ВПО, а поставянето им да се осъществи от ИА "ВК и ВПД".

  3. Да се проведе среща с командира на Сухопътни войски относно обслужването на социалните кухни от военните формирования.

  Публикувам тук копие от протокола от проведената работна среща, който ще бъде предоставен на директора на отдел "Социална политика" в МО г-н Иво Антонов, председател на работната група за промяна на Наредба № Н-10/18.03.2011 г. и Наредба № Н-12/17.07.2014 г.


  кап. I  ранг о.з. Румен Тотев
  Секретар в СОСЗР