Международно сътрудничество между СОСЗР-гр. Видин със сродните организации в гр. Турну Северин и Крайова, Р. Румъния и гр. Заечар Р. Сърбия

    • 2018-06-07
    • Автор: полк. о.з. Венизел Петков, председател обл.съвет СОСЗР-Видин

    Повече от 5 години продължава успешното международно сътрудничество между сродните организации на офицерите и сержантите от запаса и резерва в граничните области на Р. България – Видин, Р. Румъния – Турну Северин и Крайова и Р. Сърбия – Заечар. Висока оценка за дейността на областните структури на тези организации те получиха на 14.03.2018 год. по време на проведената първа работна среща в гр. Заечар, Р. Сърбия. На нея присъстваха Председателя на СОСЗР ген. о.з. Златан Стойков, президента на Националния съюз на военните от запаса и резерва на Румъния ген.-лейт. (р) Неколае Бахнаряну и председателя на Сдружението на военните пенсионери в Сърбия ген.подполк. (з) Любомир Драганац. На срещата бе договорено успешното международно сътрудничество между Областния съвет на СОСЗР-Видин и Областен съвет филиал „Дечебал” Дробета Турну Северин на Национален съюз на военните от запаса и резерва „Александру Йоан Куза” и Градския съвет Заечар на Сдружението на военните пенсионери на Сърбия да продължи да се развива.


    Подробен материал от срещата е публикуван в органа на военните пенсионери в Сърбия – списание „Воени ветерани”.

    Материала на полк. о.з. Венизел Петков е публикуван с незначително преработване от кап. I ранг Румен Тотев. Снимките са копирани от списанието „Воени ветерани”.