Издадени книги в Столичната организация

  • 2018-05-22
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  Макар и с голямо закъснение, Столичната организация на Съюза издаде две книги.

  През ноември 2013 год, Столичната организация организира и проведе конференция на тема " Войнските традиции и и бойната слава на поделенията от Софийския гарнизон", посветена на 135-та годишнина от създаването на Българската армия. Бяха изнесени 17 доклада, които бяха посрещнати с интерес. Столичния съвет и лично председателят на организацията ген. Златан Стойков предприе редица стъпки за осигуряването на финансиране за да се издаде книжка с изнесените доклади. Но до пролетта на 2018 год. финансиране не беше осигурено. Едва сега бяха осигурени необходимите финанси и книжката с докладите бе отпечатама.

  През м. септември 2016 год. Столичната организация тържествено чества 110 год. от учредяването на Софийското дружество на запасните офицери и 25 години от възстановяването на Столичната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. На това тържество председателят на ген. Златан Стойков изнесе основният доклад, богато илюстриран от секретаря кап. I ранг Румен Тотев. Разширен вариант на този доклад бе също подготвен за печат, но и тук не успяхме да получим финансиране. Сега едновременно успяхме да отпечатаме и тази книга.

   

  Екземпляри от книгата за раздаване има в Столичния съвет.