Заседание на УС на СОСЗР с представители на сержантския състав на Съюза

  • 2018-05-20
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  На 18 и 19 май се проведе разширено заседание на УС на СОСЗР с представители на сержантския състав на Съюза. Заседанието се проведе в балнеохотел „Констанция“ гр. Костенец, по инициатива на председателя на общинския съвет на СОСЗР подполк. о.з. Георги Кадийски, член на УС на Съюза. За участие в срещата бяха определени председателите на областните съвети и колективните членове и по един или двама сержанти в зависимост от числеността на областните организации и колективните членове. Не присъстваха представители от областите: Силистра, Шумен и Хасково, а от колективните членове дойдоха от: НАС, АСВБ, АРЗ и АВР.
  В първия ден имаше само другарска вечеря. На нея подполк. Кадийски разказа за Костенец и района около него и историята на селищата. След това бе прочетена заповедта на председателя на Съюза ген. о.з. Златан Стойков за награждаваме с грамоти на отличили се 28 сержанти. След това ген. Стойков поздрави всички и в краткото си слово разказа за очакванията на ръководството от провеждането на тази среща със сержантския състав на Съюза. И връчи мемориалния знак на кмета на гр. Костенец г-н Радостин Радев, почетен член на СОСЗР, с благодарност за оказваната помощ на общинската организация на Съюза. По време на вечерята самодеен състав на общинската организация изнесе музикална програма, която бе посрещната с възторг.


  Разширеното заседание на УС се състоя на 19 май сутринта. В заседанието участваха членовете на УС, ЦКК, кап. I ранг о.з. Румен Тотев, полк. о.з. Спирдон Спирдонов и председателите на областните съвети и колективните членове и представителите на сержантския състав на Съюза – общо 80 човека, от тях 45 сержанти. Като гости на заседанието присъстваха и полк. Венцислав Венков, началник на отдел в Централното военно окръжие и подполк Найден Найденов, командир на местното военно формирование.
  Заседанието бе открито от ген. Стойков. В него той каза, че целта на това съвещание е да се чуе мнението на сержантите за работата на ръководството на Съюза, да се повиши техният престиж и активност и да се увеличи привличането на нови членове сержанти, като с това се подобри и възрастовия състав на членската маса. С тази инициатива, посочи още ген. Стойков, изпълняваме една от задачите, поставени от Деветия конгрес на съюза, който се проведе през септември м.г. И определи трите основни принципа на членство и работа в СОСЗР: почтеност, лоялност и професионализъм.


  Основния доклад на заседанието изнесе полк. Павел Станев, гл.секретар на Съюза. Нашият съюз е уникална неправителствена организация, наследник и правоприемник с всички активи и пасиви на Съюза на запасните офицери (СЗО) и на Съюза на запасните подофицери (СЗПО), в която членуват представители на всички категории офицери и сержанти от запасното войнство от всички съществували военизирани структури. Наред с това, уставът дава възможност за привличане на войници, прекратили службата си във Въоръжените сили. За съжаление се наблюдава тенденция на намаляване числеността на сержантския състав в СОСЗР: през 1943 год. в дружествата на войните от запаса са членували 9927 офицери и 28379 подофицери; в СОСЗР през 2005 год. има 17917 офицери и 8779 сержанти, за 2009 год. – 17700 и 8320, за 2013 год. – 19520 и 6942, а за 2017 год. – 12200 и 5879. Трябва на това намаляване да се погледне много сериозно. Членската карта на СОСЗР не ни осигурява защита и сигурност, социални компенсации и не напомня на политиците, че сме били достойни служители на Родината и продължаваме да бъдем истински патриоти. Обявени бяха срещите, които новото ръководство провежда на различни нива в държавата и гражданското общество, с усилията за обединяване на запасното войнство и конкретните мерки, които се предприемат. Бе обявен „Фонд за социални помощи“ на СОСЗР, чиято цел е подпомагане на членове на Съюза, изпаднали в тежко материално и здравословно състояние. Отпусната е първата еднократна помощ на старшина от РО-Люлин. Той запозна участниците и с подкрепата, оказана от Съюза на няколко граждански организации, организирали подписка с искане за преизчисляване на пенсиите и отпадане на „тавана“ за всички, а не само за отпуснатите след 1.I.2019 год. Подписката ще бъде внесена в Народното събрание, а нейни копия да бъдат предоставени на президента, премиера и омбудсмана.


  Съдоклад изнесе ст-на з. Методи Слишков – член на УС на СОСЗР. Той призова за запазване на единството и отстояване авторитета на сержантския състав. Искаме признание, защита на честта и достойнството ни, каза той, обръщайки се към ръководствата на съюза на национално и местно ниво. Той изтъкна, че за сегашното състояние на Съюза и на положението на сержантите в него има редица обективни и субективни причини, които водят до това състояние.


  Последваха изказванията на присъстващите. В изказванията на старшините Николай Гогов, Атанас Атанасов, Петко Гянуров, Митко Манев, Ангел Ангелов, Николай Атанасов и Тома Томов бяха засегнати редица важни въпроси, които тревожат не само сержантския състав, но и цялата членска маса на Съюза. След тях се изказаха бр.ген. Стефан Стефанов, полк. Трифон Калпаков, вицеадм. Петър Петров, подполк. Мирослав Добрев, ген.майор Васил Върбанов и бр.ген. Янко Янев, които също поставиха вълнуващите ги въпроси за положението на сержантския състав на Съюза и дадоха предложения за конкретни действия. Изказванията могат да се обединят в няколко направления. Една от тях е привлекателността на съюза. В Съюза членуват старшини с по 270 лв. пенсия и редица офицери с до 350 лв. пенсия. Сериозен е проблемът с клубната база, след като няма подходящи помещение се стига до отлив на членски състав. Голяма грешка е закриването на дневните центрове, които заработиха по времето на министър Николай Цонев. Сериозно се постави въпроса за равнопоставеността на запасните воини от МО и структурите на МВР, за сигурност и гражданските лица, пенсионирали се като служители в тях, които са членове на СОСЗР, а също и от съпругите (съпрузите) на починали пенсионирани военнослужещи при различните видове социални подпомагания. Общо е желанието членската карта на Съюза да замества редица други документи, които сега са необходими при ползване на редица социални услуги, вкл. преглед и лечение във ВМА и нейните структури, в санаториумите и военно-почивните домове. Сериозна тревога видяха изказващите се сержанти за военно-патриотичното и родолюбивото възпитание на населението. Трябва да се търсят форми за включване на младите хора, особено на учениците. Предложи се създаване в общините организации малки стрелбища за въздушни пушки. Според повечето мнения с приемането на закон за запасното войнство ще може да се решат голяма част от проблемите. Участниците в проявата препоръчаха на управителните съвети на областните организации и на колективните членове да планират конкретни мероприятия за подобряване на работата със сержантския състав.
  Ген. Стойков в заключителното си слово съобщи следното: Направено е предложение за промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили по отношение ползването от нашите структури за офиси и клубна база на помещение във военните клубове и други сгради, собственост на МО. Със заповед на министъра на отбраната е сформирана работна група и с наши представители за изменения и допълнения на Наредба Н-12. Водят се разговори с изп.директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по много въпроси. Сериозно се работи по идентифициране на отнетите имоти на съюза, за да се потърсят възможности за връщането им. Предложено е ограничението на месечния доход за ползване на социалните кухни към Министерството на отбраната да се повиши от 370 на 470 лв., както и на порциона, който сега е 3,50 лв. По Закона за запасното войнство: има разработен проект, в скоро време ще бъде предоставен в МО Дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, ще ползваме за консултация и юридически съветници от Президентството. С този законодателен акт ще се разчита като на важна предпоставка за обединението на запасното войнство и неговите организации, което и на тази среща бе потвърдено като една от основните цели на СОСЗР. Препоръча на УС на структурите да проведат подобни срещи по места и да планират конкретни мероприятия за подобряване на работата със сержантския състав. Да се обърне внимание на подготовката на тези сержанти, които са на ръководни длъжности. Изрично бе посочено, че трябва да продължи практиката за издигане кандидатурите на сержанти за кметове и общински съветници. Насърчено бе формирането на сержантски дружества. Поставена бе задачата във всеки клуб и дружество да края на годината да бъдат приети повече сержанти, но също и асоциирани членове. Препоръчано бе да се издигат сержанти на ръководни длъжности в съюза, както и при различни чествания да се предлагат сержанти за удостояване с отличия и други награди.
  Ген. Стойков даде следните предложения за решение на заседанието, които бяха приети:  За Десетия конгрес на СОСЗР ще предложим да има 120 делегати, като 30-40 от тях да бъдат сержанти; ‚ Да бъде създаден точен списък на всички имоти, принадлежали на СЗО и СЗПО, като ще чакаме информация от цялата страна; ƒ Да се ускори работата по създаването на Закона за запасното войнство; „ Да се ускори работата по актуализиране на Наредба Н-12, като сериозно се обърне внимание на ползването на клубната база; … Да се издигат сержанти на ръководни длъжности в структурите на съюза.
  Срещата се проведе при отлично домакинство на Общинската организация на СОСЗР-Костенец с председател подполк. Георги Кадийски. Ген. Стойков изказа на подполк. Кадийски своята и на ръководството на Съюза благодарност за положените грижи заседанието да премине така добре.
  За край на срещата бе организирано посещение на крепостта „Траянови врата“. Тя е историческо място в Ихтиманска Средна гора, на седловината между средногорските ридове Еледжик и Голак. Проходът влиза в историята през 986 год., когато византийският император Василий II се отправил към Сердика и я обсадил. След като Самуил се явил в помощ на обсадения град, императорът заповядал оттегляне на войските си. В обратния път на 17 август в прохода войските на Василий II били разбити, а самият император едва се спасил. Съоръжението „Крепост Траянови врата“ са останки от крепостния комплекс „Стенос“, изграден през V век. Крепостта е реставрирана и е открита през 2015 год., като към нея има изграден информационен център. Пред нас един от служителите в центъра ни разказа за крепостта и битката на цар Самуил.


  В тази дописка е използвана и информация от дописката
  на полк. Спирдон Спирдонов, поместена в OTBRANA.COM.
  Снимки – полк. Спирдон Спирдонов.