ВПО декларират подкрепа за ген.лейт. Кирчо Киров

  • 2018-04-17
  • Автор: бр.ген. о.з. Стефан Стефанов

  Конституцията на Република България е издигнала във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност, се посочва в нарочна декларация на седем военно-патриотични организации. „Ето защо ние сме за строгото спазване на правовия ред, но и за уважение на правата и достойнството на всяка личност, дори когато тя е подведена под наказателна отговорност, без оглед на политическа принадлежност, обществено положение или имуществено състояние”. В навечерието на 6 май, членовете на тези военно-патриотични организации изразяват своята солидарност и подкрепа към своя колега генерал-лейтенант (о.з.) Кирчо Киров, който с професионализъм и всеотдайност, е издигал авторитета на Родината по света и призовават компетентните институции да променят наложената му мярка в по-лека, тъй като са убедени в неговото високо чувство за отговорност, гражданска доблест и лично достойнство на български офицер.


  ***


  ДЕКЛАРАЦИЯ


  на военно-патриотични организации в подкрепа

  на генерал-лейтенант о.з. Кирчо Киров


  Уважаеми госпожи и господа,


  В навечерието сме на един от най-уважаваните от всички българи празник - 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия. На този ден правим равносметка на постигнатото, но посочваме и проблемите, които трябва да преодоляваме с чест, достойнство и вяра.


  Водени от чувство за солидарност към всеки наш член сме задължени да отстояваме тяхното достойнство пред обществото и институциите. Ето защо взехме единодушно решение, именно в навечерието на този специален за нас празник, когато и Българската православна църква чества деня на Св. Георги Победоносец - мъченик за християнската вяра, да изразим публично, официалната си подкрепа за генерал-лейтенант (о.з.) Кирчо Киров, бивш началник на бившата Националната разузнавателна служба.


  Обезпокоени сме от решението на Военно-апелативният съд, който на 16.02.2018 г. измени мярката му за неотклонение от "парична гаранция" в "домашен арест", с абсурдните мотиви, че има опасност да се укрие. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, мерките за неотклонение се вземат с цел да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда.


  До този момент генерал-лейтенант о.з. Кирчо Киров е сътрудничил активно на българското правосъдие за изясняване на обективната истина, видно от неговото неизменно присъствие в съдебните зали. За широката общественост останаха скрити обективните причини за налагане на тази тежка мярка за неотклонение, водеща до ограничаване на правата на обвиняемия и в частност правото му на свободно придвижване, гарантирано от Конституцията на Република България.


  Убедени сме, че мярката за неотклонение „домашен арест” е своеобразно посегателство върху правата на личността на един достоен български офицер, докато истинските престъпници се разхождат необезпокоявани на свобода.


  Следва да се напомни, че в най-новата ни история няма случай български генерал да е бил с наложена мярка за неотклонение "домашен арест".


  Конституцията на Република България е издигнала във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Ето защо ние сме за строгото спазване на правовия ред, но и за уважение на правата и достойнството на всяка личност, дори когато тя е подведена под наказателна отговорност, без оглед на политическа принадлежност, обществено положение или имуществено състояние.


  В навечерието на 6 май, ние, членовете на военно-патриотични организации, изразяваме своята солидарност и подкрепа към нашия колега генерал-лейтенант (о.з.) Кирчо Киров, който с професионализъм и всеотдайност, е издигал авторитета на Родината по света и призоваваме компетентните институции да променят наложената му мярка в по-лека, тъй като сме убедени в неговото високо чувство за отговорност, гражданска доблест и лично достойнство на български офицер.


  Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

  Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната

  Съюз на ветераните от войните на България

  Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

  Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, школата за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство

  Комитет на випуските на НВУ „Васил Левски”

  Национално дружество „Традиция”