Заседание на ВПО

  • 2018-04-12
  • Автор: кап. I ранг о.з. Румен Тотев

  На 12 април 2018 год. в заседателната зала на СОСЗР се състоя заседание на Военно патриотичните организации по проблемите на обединението на организациите. Заседанието бе ръководено от ген. о.з. Златан Стойков, председател на СОСЗР. Присъстваха ген.м-р Васил Върбанов, полк. Христо Симеонов и полк. Павел Станев - от УС-СОСЗР, полк. Горан Симеонов от АРЗ, полк. Мильов от ББР, полк. Румен Кисьов от СДА, полк. Гълъбов от Клуб 199, м-р Боян Чуков от РД Иван Вазов, ген.лейт. Кирил Цветков от АСВБ, ген.м-р Вълчо Фотев член на ЦС-СОСЗР, полк. Спирдон Спирдонов от АБВ-21 и други.

  Бяха обсъдени следните въпроси:

  1. Необходимост от избиране на ръководни органи за осъществяване на обединителния процес;
  2. Информация относно мероприятията на СОСЗР - Автопоход на 5 и 6 юни и Национален събор на запасното войнство на 15 и 16 септември;
  3. Информация относно събирането на подписи в подкрепа на Петицията за пенсионна реформа и отмяна на §6 от КСО
  4. Други въпроси от участниците

  В края на заседанието полк. Станчо Джумалиев обяви награждаването на полк. Спирдон Спирдонов с грамота и златен почетен знак на Национално дружество "Традиция".

  Извадка от подробния протокол на заседанието ще бъде публикувана по-късно.

  кап. I ранг о.з. Румен Тотев