text_choose_year

Новини    Последно сбогом

    • 2021-06-18
    • Автор : Спирдон Спирдонов

     Последно сбогом с полк. Петър Ненков. Служи на различни длъжности в Българската армия до 2001 год., когато излиза в запаса. Председател е на Националния алианс „Род, Единство, Държава“ (РЕД), ко...
    Вижте повече